ΝΕΟ

1 Αυγ 2012

Λιγότεροι κατά 1883 οι απογραφέντες στις Δ.Ε. Ακράτας και Αιγείρας

Δημοτική Ενότητα Αιγείρας: Δημογραφική «συρρίκνωση» λόγω παραλιακής …Αιγείρας!
Λιγότερους κατά 523 άτομα μας βρήκε η απογραφή του 2011, στη Δημοτική Ενότητα Αιγείρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αφορά τα επίσημα στοιχεία για όλες τις Δημοτικές κοινότητες (τέως Δήμοι) η Απογραφή 2011 -- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ  κατέγραψε 2724 κατοίκους
.  (Απογραφή 2001 -- ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΕΙΡΑΣ  3287 κάτοικοι). 
Αν και δεν έχουμε τα επίσημα των τοπικών κοινοτήτων, η μεγάλη αυτή μείωση πρέπει να «χρεωθεί» σχεδόν στο σύνολό της στην Τοπική Κοινότητα Αιγείρας, όπου όπως είχαμε αποκλειστικά δημοσιεύσει πέρυσι ο πληθυσμός της δεν ξεπέρασε τα 1300 άτομα.
Κοινότητα Αιγείρας
έτος 1981 πληθυσμός 1289 κάτοικοι
έτος 1991 πληθυσμός 1696 κάτοικοι
έτος 2001 πληθυσμός 1673 κάτοικοι
έτος 2011 πληθυσμός  1290 κάτοικοι περίπου

Κατά 1270 κατοίκους μειώθηκε ο πληθυσμός τής Δημοτικής Ενότητας Ακράτας την τελευταία 10ετία..
έτος 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ακράτας   5081
έτος 2001 Δήμος Ακράτας                        6351

ΣΗΜ: Τα οριστικά αποτελέσματα για το Μόνιμο Πληθυσμό, σε επίπεδο οικισμού, θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !