12.3.14

Ο όμιλος Μυτιληναίου και το έργο Κιάτου Ροδοδάφνης


- Η ανακοίνωση της ΜΕΤΚΑ για το έργο...  -«Ξεκλειδώνει» -με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων- και η επόμενη εργολαβία για την ηλεκτροκίνηση του δικτύου...     Το πράσινο φως για την κατακύρωση της σύμβασης Κιάτο-Ροδοδάφνη στην κοινοπραξία Μέτκα- Ξανθάκης ATE -Thales έδωσε στις 4 Μαρτίου 2014, το Δ. Σ. της ΕΡΓΟΣΕ οριστικοποιώντας τον ανάδοχο του σιδηροδρομικού έργου, με το οποίο ο όμιλος Μυτιληναίου εγκαινιάζει την είσοδό του στις μεγάλες εργολαβίες του σιδηροδρόμου.
Με ανακοίνωσή της (11-3-14) η ΜΕΤΚΑ, μεταξύ άλλων αναφέρει:
"Για την εκτέλεση του έργου η METKA θα συνεργαστεί με την πολυεθνική εταιρεία THALES, η οποία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης σιδηροδρομικών έργων, και την Ελληνική εταιρεία Ξανθάκης Α.Τ.Ε. εξειδικευμένη σε έργα επιδομής..."
Για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 273 εκατ. ευρώ η κοινοπραξία της ΜΕΤΚΑ είχε προσφέρει έκπτωση 17,5% αφήνοντας πίσω τους άλλους δύο συνυποψήφιους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, την Αρχιρόδoν NV και το γκρουμ Άκτωρ, Τέρνα, J-P Άβαξ, Ιντρακάτ.
Το έργο έχει αντικείμενο την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση της υποδομής και την κατασκευή της επιδομής, της σηματοδότησης – τηλε-διοίκησης και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στο τμήμα από το Κιάτο ως τη Ροδοδάφνη.
Όμως, το σιδηροδρομικό δίκτυο στη Βόρεια Πελοπόννησο θα ολοκληρωθεί με άλλη εργολαβία, με αντικείμενο τα έργα κατασκευής της νέας διπλής γραμμής υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Ψαθόπυργος - Αγιά και την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Κιάτο – Αγιά.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, η προσφορά της ΜΕΤΚΑ υπολογίζεται φθηνότερη πάνω από 20 εκ. ευρώ από εκείνη των άλλων διαγωνιζομένων, θεωρείται όμως δεδομένο ότι θα υπάρξουν προσφυγές από τις άλλες εταιρείες, γεγονός που αναμένεται να παρατείνει την υπογραφή της τελικής σύμβασης, που στόχος της ΕΡΓΟΣΕ είναι να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του καλοκαιριού.
Η ανακοίνωση της ΜΕΤΚΑ
«Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. στα πλαίσια μειοδοτικού διαγωνισμού, ανακηρύχθηκε σε προσωρινό ανάδοχο του έργου «Κατασκευή υπολειπομένων έργων υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο - Ροδοδάφνη» (Α.Δ. 715).
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 273.000.000 Ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007-2013, και έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Για την εκτέλεση του έργου η METKA θα συνεργαστεί με την πολυεθνική εταιρεία THALES, η οποία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης σιδηροδρομικών έργων, και την Ελληνική εταιρεία Ξανθάκης Α.Τ.Ε. εξειδικευμένη σε έργα επιδομής.
Η σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο-Ροδοδάφνη, που εντάσσεται στο ευρύτερο έργο της κατασκευής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ)-Πάτρας, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υποδομής, καθώς με την υλοποίηση του γίνεται πλέον πραγματικότητα η διασύνδεση της Πελοποννήσου με το σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο της Αθήνας. Η Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ.) μεταξύ ΚΙΑΤΟΥ – ΠΑΤΡΑΣ είναι συνέχεια της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΚΙΑΤΟΥ και θα αποτελέσει το συνδετήριο άξονα της πρωτεύουσας με την Πάτρα, το τρίτο σε μέγεθος οικονομικό κέντρο της χώρας.»