29.5.15

Πεντακάθαρες παραλίες από Αιγείρα μέχρι Αραχωβίτικα

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων νερών ακτών κολύμβησης από Αραχωβίτικα μέχρι Αιγείρα.
Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έλεγχοι και οι μικροβιακές αναλύσεις των υδάτων στις ακτές κολύμβησης από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Σύμφωνα με τις εκθέσεις αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων νερών ακτών κολύμβησης, του Τμήματος Μικροβιολογικών Ελέγχων Νερού Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας, εργαστηρίου που υπάγεται στο Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων (Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο.) του Υπουργείου Υγείας, σας ενημερώνουμε ότι οι παραμετρικές τιμές σύμφωνα με την Η.Π. 8600/416/Ε103/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα νερά χαρακτηρίζονται κατάλληλα για κολύμβηση από την θέση Ακτή Αραχωβίτικα Δήμου Πατρέων μέχρι την Ακτή Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας.
Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο, στο οποίο απευθύνεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, υπάγεται στο Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων (Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο.) του Υπουργείου Υγείας.
Οι δειγματοληψίες έγιναν από Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Αχαΐας, στις 20 Μάιου 2015.
Με την ανακοίνωση και αυτών των αποτελεσμάτων έχει ολοκληρωθεί ο Α΄ κύκλος δειγματοληψίας και άμεσα θα συνεχιστούν οι δειγματοληψίες του Β΄ κύκλου.
Για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας εξαιρούνται με βάσει την σχετική νομοθεσία οι παρακάτω θέσεις όπως αυτές αναφέρονται:
Σε όλα τα λιμάνια και μόνιμα αγκυροβόλια.
Στη θαλάσσια περιοχή του Αιγίου, (200μ) αριστερά - δεξιά του ποταμού Μεγανίτη.
Τέλος, το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Αχαΐας, ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις εκθέσεις των αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων νερών ακτών κολύμβησης του Τμήματος Μικροβιολογικών Ελέγχων Νερού του Κ.Ε.Δ.Υ. μετά την ολοκλήρωση του Α΄ κύκλου δειγματοληψιών νερού των ακτών της Π.Ε. Αχαΐας (από την θέση Ακτή Καλογριάς μέχρι τη θέση Ακτή Αιγείρας) τα νερά χαρακτηρίζονται κατάλληλα για κολύμβηση εκτός των εξαιρέσεων που έχουν τονιστεί σε προηγούμενο δελτίο τύπου.
Οι δειγματοληψίες θα συνεχισθούν καθ’ όλη την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.