29.8.16

Ακαταλληλότητα νερού οικιακής χρήσης στην Παραλία Ακράτας και Ταφή βοοειδών με οζώδη δερματίτιδα στον Χελμό

Μέ δύο πολύ σημαντικά έγγραφα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις τής ανατολικής Αιγιαλείας, ζητούν την παρέμβαση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.