ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Ιουν 2008

  ΙΟΥΝ. 2008: Σενάρια συνενώσεων Δήμων

  Ή­τα­νε δυό, ή­τα­νε τρεις, ή­τα­νε …χί­λιοι δε­κα­τρείς!
  Την οι­κο­νο­μι­κή αυ­το­τέ­λεια των Δή­μων θέ­τουν για άλ­λη μια φο­ρά ως ζη­τού­με­νο για την ε­φαρ­μο­γή του νέ­ου «Κα­πο­δί­στρια» οι Δή­μαρ­χοι της Α­χα­ϊ­ας.  Πολ­λές οι προ­τά­σεις για συ­νε­νώ­σεις Δήμων και Κοι­νο­τή­των.
  Το ζή­τη­μα των αλ­λα­γών, που φαί­νε­ται να έρ­χε­ται σύ­ντομα με τον νέ­ο διοι­κη­τι­κό χάρ­τη της χώ­ρας, τέ­θη­κε ε­πί τά­πη­τος κατά την διάρ­κεια της συ­νε­δρί­α­σης της ΤΕΔ­Κ Α­χα­ϊ­ας, στις 26/05/2008, με τους Δη­μάρ­χους ό­μως να εκ­φρά­ζουν δια­φο­ρε­τι­κές προ­σεγ­γί­σεις, πα­ρά το γεγο­νός ό­τι α­ντι­με­τω­πί­ζουν μάλ­λον θε­τι­κά την ε­πι­κεί­με­νη αλ­λα­γή.
  Συ­γκε­κρι­μέ­να, το με­γά­λο α­γκά­θι για την ΤΕΔ­Κ Α­χα­ϊ­ας δεν εί­ναι τό­σο η ε­πι­κεί­με­νη αλ­λα­γή, αλ­λά κυ­ρί­ως ο τρό­πος και οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις με την ο­ποί­α θα υ­πάρξει η διοι­κη­τι­κή α­να­διάρ­θρω­ση, η ο­ποί­α και εν­δε­χο­μέ­νως να φέ­ρει με­γά­λες και δρα­μα­τι­κές αλ­λα­γές στην λει­τουρ­γί­α των Ο­ΤΑ.
  «To το­πί­ο εί­ναι θο­λό.  Δεν μπο­ρού­με να μι­λά­με για με­ταρ­ρυθ­μί­σεις χω­ρίς να έχουν ι­κα­νο­ποι­η­θεί  οι θέ­σεις που έ­χει α­πο­φα­σί­σει η ί­δια η ΚΕΔ­ΚΕ.», ή­ταν η άπο­ψη του προ­έ­δρου της ΤΕΔ­Κ Α­χα­ϊ­ας Γρη­γό­ρη Α­λε­ξό­που­λου, ε­νώ ο Δή­μαρ­χος Πατρέ­ων Αν­δρέ­ας Φού­ρας ε­πε­σή­μα­νε με νό­η­μα πως η έν­νοια της διεύ­ρυν­σης δεν πρέ­πει να α­φο­ρά στε­νά μό­νο τα γε­ω­γρα­φι­κά ό­ρια των Δή­μων.
  Υ­πεν­θυ­μί­ζε­ται πως η α­πό­φα­ση της ΚΕΔ­ΚΕ σχε­τι­κά με τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις προ­κει­μέ­νου να υ­πάρ­ξει ου­σια­στι­κός διά­λο­γος εί­ναι κα­τά βά­ση οι ε­ξής:
  α) η α­να­διάρ­θρω­ση της Πρω­το­βάθ­μιας Το­πι­κής Αυ­το­διοί­κη­σης δεν μπο­ρεί να γί­νει με­μο­νω­μέ­να. Ε­πι­βάλ­λε­ται να α­πο­τε­λεί μέ­ρος, ε­νός συ­νο­λι­κού Ε­θνι­κού Προ­γράμ­μα­τος Με­ταρ­ρύθ­μι­σης του πο­λι­τι­κού συ­στή­μα­τος και της Δη­μό­σιας Διοί­κη­σης σε κε­ντρι­κό, πε­ρι­φε­ρεια­κό και το­πι­κό ε­πί­πε­δο, β) θα πρέ­πει να προη­γη­θεί ο σχε­δια­σμός των νέ­ων αν­θρω­πο­γε­ω­γρα­φι­κών ε­νο­τή­των ως «α­νοι­κτών πό­λε­ων» με κρι­τή­ρια πλη­θυ­σμια­κά, πο­λι­τι­στι­κά, χω­ρο­τα­ξι­κά και κοι­νω­νι­κοοι­κο­νο­μι­κά με α­ξιο­ποί­η­ση της ε­μπει­ρί­ας των πα­λαιό­τε­ρων σχε­δια­σμών και γ)η σύ­ντα­ξη και υ­λο­ποί­η­ση ε­νός Ε­θνι­κού Ε­πι­χει­ρη­σια­κού Προ­γράμ­μα­τος Υ­ποστή­ρι­ξης για τους νέ­ους Ο­ΤΑ, το ο­ποί­ο θα χρη­μα­το­δο­τεί­ται με πό­ρους α­νε­ξάρτη­τους α­πό τους ΚΑΠ.
  Στις το­πο­θε­τή­σεις τους, οι Δή­μαρ­χοι κυ­ρί­ως των Κα­πο­δι­στρια­κών Δή­μων τόνι­σαν πως κύ­ριο μέ­λη­μα θα πρέ­πει να α­πο­τε­λέ­σει τό­σο η ε­κτε­λε­στι­κή ό­σο και η οι­κο­νο­μι­κή αυ­το­δυ­να­μί­α των Δή­μων, προ­κει­μέ­νου να μπο­ρούν να προ­χω­ρή­σουν τις α­πο­φά­σεις χω­ρίς να ε­ξαρ­τώ­νται α­πό τις δια­θέ­σεις άλ­λων πα­ρα­γό­ντων. 
  Ό­λα αυ­τά, εν ό­ψει του συ­νε­δρί­ου της Κε­ντρι­κής Έ­νω­σης Δή­μων και Κοι­νο­τή­των που θα γί­νει μέ­σα στον Ιού­νιο, τα συ­μπε­ρά­σμα­τα του ο­ποί­ου, μα­ζί με αυ­τά του α­ντί­στοι­χου της Έ­νω­σης Νο­μαρ­χια­κών Αυ­το­διοι­κή­σε­ων, θα α­ξιο­λο­γη­θούν α­πό την Κυ­βέρ­νη­ση ώ­στε να δια­μορ­φω­θεί η νο­μο­θε­τι­κή πρό­τα­ση για τον νέ­ο Διοι­κη­τι­κό χάρ­τη της ελ­λη­νι­κής πε­ρι­φέ­ρειας.
  Στο πε­ρι­θώ­ριο, ό­μως, αυ­τών των δια­δι­κα­σιών, κα­θη­με­ρι­νά βλέ­πουν το φως της δη­μο­διό­τη­τας προ­τά­σεις Δη­μάρ­χων -κυ­ρί­ως μι­κρών Κα­πο­δι­στρια­κών- για ε­θελο­ντι­κές συ­νε­νώ­σεις ο­μό­ρων Δή­μων, προ­κει­μέ­νου να «προ­λά­βουν» τις ε­ξε­λίξεις.
  Για πα­ρά­δειγ­μα, ο Δή­μαρ­χος Α­κρά­τας κα­τά τη διάρ­κεια Λα­ϊ­κής συ­νέ­λευ­σης για το ΧΥ­ΤΑ πρό­τει­νε έ­νω­ση Ακρά­τας - Αι­γεί­ρας χω­ρίς να α­πο­κλεί­ει και το Διακο­πτό. Σε πα­ρό­μοια εκ­δή­λω­ση στην Αι­γεί­ρα ο Δή­μαρ­χος Δια­κο­πτού κα­τέ­θε­σε την προ­σω­πι­κή του ά­πο­ψη ό­τι σε έ­να Δή­μο Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας θε­ω­ρεί θε­τικό να με­τέ­χουν και τα και τα Κα­λά­βρυ­τα. Ε­πί­σης υ­πάρ­χει πρό­τα­ση α­πό το Δή­μο Ρί­ου για έ­νω­ση Ε­ρι­νε­ού Ρί­ου και για­τί ό­χι Α­ντι­ρί­ου.
  Σε­να­ρί­ων …συ­νέ­χεια, όπως εί­χα­με γρά­ψει και στο προ­η­γού­με­νο φύλ­λο.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !