ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Μαρ 2007

  ΜΑΡ. 2007 - Δημοπρατήθηκαν τα ΕΡΓΑ ΟΣΕ στην Αιγείρα. Ο Μ. Λιάπης στον Πλάτανο

  Ο Υπουργός στις σήραγγες Πλατάνου 
  Στις 13 Μαρτίου δημοπράτηση ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ Κιάτο - Ροδοδάφνη 
  Τέ­λειω­σαν τα «ψέ­μα­τα» και η «πα­ρα­φι­λο­λο­γί­α» για τη διέ­λευ­ση της νέ­ας δι­πλής γραμ­μής  α­πό την πε­ριο­χή μας, α­φού σύμ­φω­να με την α­να­κοί­νω­ση της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, α­να­μέ­νε­ται να δο­θεί στην κυ­κλο­φο­ρί­α μέ­χρι το Αί­γιο τον Δε­κέμ­βριο του 2010.....
  Κα­τά μή­κος του τμή­μα­τος αυ­τού της γραμ­μής θα κα­τα­σκευα­σθούν: Σή­ραγ­γες μή­κους 12 χλμ. Cut  Cover μή­κους 3,6 χλμ. 18 Σι­δη­ρο­δρο­μι­κές Γέ­φυ­ρες. 65 Ά­νω και Κά­τω Δια­βά­σεις Ο­δών. 4 Σι­δη­ρο­δρο­μι­κοί Σταθ­μοί (Ξυ­λό­κα­στρο, Ακρά­τα, Δια­κο­φτό και Αί­γιο). 6 Σι­δη­ρο­δρο­μι­κές Στά­σεις (Δι­μη­νιό, Λυ­κο­πο­ριά, Λυ­γιά (πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου), Πλά­τα­νος, Ε­λαιώ­νας, Ε­λί­κη).
  Στις 13 Μαρ­τί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η δη­μο­πρά­τη­ση μί­ας α­κό­μη ερ­γο­λα­βί­ας υ­πο­δο­μής προϋ­πο­λο­γι­σμού 211 ε­κατ. Ε, με προ­σω­ρι­νό α­νά­δο­χο την ε­ται­ρεί­α “ΜΗ­ΧΑ­ΝΙ­ΚΗ”, η ο­ποί­α πε­ρι­λαμ­βά­νει: 44 Κά­τω Δια­βά­σεις εκ των ο­ποί­ων οι 40 θα εί­ναι Κά­τω Δια­βά­σεις Ο­δών και οι 4 θα εί­ναι Κά­τω Διαβά­σεις πε­ζών. 6 Ά­νω Δια­βά­σεις Ο­δών συ­νο­λι­κού μή­κους 433,73μ. 15 Σιδη­ρο­δρο­μι­κές Γέ­φυ­ρες συ­νο­λι­κού μή­κους 1.052,47μ. 2 Ο­δι­κές Γέ­φυ­ρες συ­νο­λι­κού μή­κους 40,86μ. Τοί­χους Α­ντι­στή­ρι­ξης συ­νο­λι­κού μήκους 7.800,34μ. Πασ­σα­λό­τοι­χους συ­νο­λι­κού μή­κους 9.588,86μ. 2 σή­ραγ­γες στην πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου μή­κους 910,45μ και 583,52μ, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των τε­χνι­κών Cut &Cover ει­σό­δου και ε­ξό­δου. 1 Cut &Cover στην πε­ριο­χή Κα­θα­ρο­νε­ρί­ου μή­κους 254μ.
  Προ­ε­τοι­μά­ζε­ται και η δη­μο­πρά­τη­ση άλ­λης μί­ας ερ­γο­λα­βί­ας υ­πο­δο­μής για την ο­λο­κλή­ρω­ση του τμή­μα­τος η ο­ποί­α πε­ρι­λαμ­βά­νει: 1 Σι­δη­ροδρο­μι­κή Γέ­φυ­ρα και Κά­τω Διά­βα­ση Ο­δού μή­κους 70μ. 5 Κά­τω Δια­βάσεις Ο­δών. 2 Ά­νω Δια­βά­σεις Ο­δών συ­νο­λι­κού μή­κους 100μ πε­ρί­που. Τε­χνι­κό υ­πο­γειο­ποί­η­σης της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής στην πε­ριο­χή του Σιδη­ρο­δρο­μι­κού Σταθ­μού Δια­κο­πτού, μή­κους 1940μ πε­ρί­που, εκ των ο­ποί­ων τα 250μ πε­ρί­που εί­ναι Cut &Cover. 1 Σι­δη­ρο­δρο­μι­κή Γέ­φυ­ρα μή­κους 40μ. 4 Σι­δη­ρο­δρο­μι­κούς Σταθ­μούς (Ξυ­λο­κά­στρου, Α­κρά­τας, Διακο­φτού και Αι­γί­ου). 6 στά­σεις (Δι­μη­νιού, Λυ­κο­πο­ριάς, Λυ­γιάς (πε­ριο­χή Δερ­βενί­ου), Πλα­τά­νου, Ε­λαιώ­να, Ε­λί­κης). Ερ­γα­σί­ες η­λε­κτρο­φω­τι­σμού ο­δι­κών έρ­γων.
  Σε ε­ξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται  τρεις ερ­γο­λα­βί­ες υ­πο­δο­μής:
  * Της δι­πλής σή­ραγ­γας Με­λισ­σί­ου μή­κους 1485,02μ, (Cut & Cover μή­κους 11μ, έρ­γα α­ντι­στή­ρι­ξης πρα­νών ει­σό­δου) κλπ.
  * Της δι­πλής σή­ραγ­γας Αι­γί­ου, μή­κους 3252μ, με 3 στο­ές δια­φυ­γής συ­νο­λι­κού μή­κους 805μ. 3 Cut & Cover, συ­νο­λι­κού μή­κους 265,85μ. στην εί­σο­δο και έ­ξο­δο της κυ­ρί­ας σή­ραγ­γας. 3 πασ­σα­λό­τοι­χους, συ­νο­λι­κού μή­κους 368.05 (Δυ­τι­κό μέ­τω­πο). Ά­νω Διά­βαση (ΤΟ3), μή­κους 32μ (Α­να­το­λι­κό μέ­τω­πο).
  * Της σή­ραγ­γας Πλα­τά­νου για δι­πλή γραμ­μή μή­κους 2292,9μ με 2 στο­ές δια­φυ­γής συ­νο­λι­κού μή­κους 645μ και Cut & Cover ει­σόδου και ε­ξό­δου συ­νο­λι­κού μή­κους 33μ.
  * Της γέ­φυ­ρας Λα­δο­πο­τά­μου μή­κους 109,50μ.
  * Της σή­ραγ­γας Τρά­πε­ζας για δι­πλή γραμ­μή μή­κους 2.748,12μ με 2 στο­ές δια­φυ­γής συ­νο­λι­κού μή­κους 398μ και Cut & Cover ει­σό­δου και ε­ξό­δου συ­νο­λι­κού μή­κους 34.51μ.
  Ε­πί­σης θα δη­μο­πρα­τη­θούν α­κό­μα: Φυ­το­τε­χνι­κές ερ­γα­σί­ες στα­θε­ρο­ποί­η­σης και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής α­πο­κα­τά­στα­σης των πρα­νών της νέ­ας δι­πλής σι­δη­ρο­δρομι­κής γραμ­μής. Ερ­γα­σί­ες Η/Μ ε­γκα­τα­στά­σε­ων.
  Το έρ­γο προ­βλε­πό­με­νου σή­με­ρα συ­νο­λι­κού κό­στους 578 ε­κατ. Ε συγχρη­μα­το­δο­τεί­ται κα­τά 50% α­πό το Β’ Τα­μεί­ο Συ­νο­χής και κα­τά 50% α­πό το Ελ­λη­νικό Δη­μό­σιο.
  Ο Υπουργός στον Πλάτανο
  Την 15 Μαρ­τί­ου 2007 ο Υ­πουργός Με­τα­φο­ρών και Ε­πι­κοι­νω­νιών, κ. Μι­χά­λης Λιά­πης, ε­πι­σκέ­φθη­κε την Α­χα­ΐα. Ο κ. Λιά­πης έ­φτα­σε λί­γο με­τά τις 10 το πρω­ί στο Δη­μαρ­χεί­ο της Πά­τρας, ό­που τον υ­πο­δέ­χθη­κε ο Δή­μαρ­χος κ. Αν­δρέ­ας Φού­ρας.
  Ο Υ­πουρ­γός υ­πο­γράμ­μι­σε ό­τι μέ­σα στην ε­πό­με­νη 5ε­τί­α η Πά­τρα θα συν­δέ­ε­ται με την Α­θή­να με έ­ναν σύγ­χρο­νο σι­δη­ρό­δρο­μο, που θα διέρ­χε­ται υ­πό­γεια α­πό την Πά­τρα σε μή­κος 5 χι­λιο­μέ­τρων, το­νί­ζο­ντας και τα ε­ξής: «Α­νοί­ξα­με διά­λο­γο με τη Δη­μο­τι­κή αρ­χή και με τους το­πι­κούς φο­ρείς της Πά­τρας, για την ε­πι­φά­νεια που θα δη­μιουρ­γη­θεί με την υ­πο­γειο­ποί­η­ση των γραμ­μών του τρέ­νου στην πό­λη σας. Για να δού­με πώς θα μπο­ρέ­σου­με να α­ξιο­ποι­ή­σου­με αυτό το χώ­ρο που θα α­πε­λευ­θε­ρω­θεί με την α­πο­μά­κρυν­ση των γραμ­μών. Και ε­δώ υπήρ­ξε πλή­ρης συ­ναί­νε­ση…»
  Φεύ­γο­ντας α­πό την Πά­τρα, ο κ. Λιά­πης στα­μά­τη­σε στην πε­ριο­χή Τρά­πε­ζας – Πλα­τά­νου, ό­που έ­φθα­σε στις 12,30 και ε­πι­σκέ­φθη­κε το έρ­γο: «Κα­τα­σκευ­ή Σή­ραγ­γας Τρά­πε­ζας, Πλα­τά­νου και γέ­φυ­ρας Λα­δο­πό­τα­μου στο τμή­μα Κιά­το – Αί­γιο» στο ο­ποί­ο κατα­σκευά­ζο­νται:
  Η σή­ραγ­γα Πλα­τά­νου για δι­πλή σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή, μή­κους 2292,9μ, με 2 στο­ές δια­φυ­γής συ­νο­λι­κού μή­κους 645μ και Cut Cover ει­σό­δου και ε­ξό­δου συ­νο­λι­κού μή­κους 33μ. Η σή­ραγ­γα ξε­κι­νά α­πό τον οι­κι­σμό Πλα­τά­νου, διέρ­χε­ται κά­τω α­πό τη Νέ­α Ε­θνι­κή Ο­δό Κο­ρίν­θου – Πα­τρών και κα­τα­λή­γει στην πε­ριο­χή της Τρά­πε­ζας, πλησί­ον της ο­δού με κα­τεύ­θυν­ση τα Κα­λά­βρυ­τα.
  Η σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γέ­φυ­ρα του πο­τα­μού Λα­δο­πο­τά­μου, μή­κους 109,50μ, που θα α­ποτε­λεί­ται α­πό δύ­ο α­νε­ξάρ­τη­τους φο­ρείς, έ­ναν για κά­θε κα­τεύ­θυν­ση της νέ­ας δι­πλής σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής. Η γέ­φυ­ρα θα συν­δέ­σει την έ­ξο­δο της σή­ραγ­γας Πλα­τά­νου με την εί­σο­δο της σή­ραγ­γας Τρά­πε­ζας.
  Η σή­ραγ­γα Τρά­πε­ζας για δι­πλή σι­δη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή μή­κους 2.748,12μ, με 2 στο­ές δια­φυ­γής συ­νο­λι­κού μή­κους 398μ και Cut &Cover ει­σό­δου και ε­ξό­δου συ­νο­λι­κού μή­κους 34,51μ. Η σή­ραγ­γα Τρά­πε­ζας περ­νά­ει κά­τω α­πό τον οι­κι­σμό Τρά­πε­ζα και στην έ­ξοδό της (πλευ­ρά του Δια­κο­πτού) περ­νά­ει κά­τω α­πό τη Νέ­α Ε­θνι­κή Ο­δό.
  Το έρ­γο εί­ναι συμβα­τι­κού α­ντι­κει­μέ­νου 71,82 εκ Ευ­ρώ, προ­γραμ­μα­τίζε­ται να ο­λο­κλη­ρω­θεί το Σε­πτέμ­βριο του 2009, υ­λο­ποιεί­ται α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ και συγ­χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό το Β’ Τα­μεί­ο Συ­νο­χής, σε πο­σο­στό 50%. Α­νά­δο­χος: «Κ/Ξ J&P-Α­ΒΑΞ Α.Ε. – ΤΕΡ­ΝΑ Α.Ε. – Α­ΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».
  Α­πο­τε­λεί μέ­ρος των έρ­γων για την ο­λο­κλή­ρω­ση της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής υ­ψη­λών ταχυ­τή­των Α­θή­νας - Πά­τρας με τη λει­τουρ­γί­α της ο­ποί­ας θα μειω­θεί ο χρό­νος δια­δρο­μής στις 2 ώ­ρες πε­ρί­που.
  Ο κ. Λιά­πης σε δη­λώ­σεις του προς τα ΜΜΕ εί­πε με­τα­ξύ άλ­λων: «Συ­νε­χί­ζω τις ε­πι­θε­ω­ρή­σεις των σι­δη­ρο­δρο­μι­κών έρ­γων σε ό­λη την Ελ­λά­δα. Φέτος εί­ναι μια πο­λύ ση­μα­ντι­κή χρο­νιά για το σι­δη­ρό­δρο­μο. Τα έρ­γα προ­χω­ρούν με γορ­γούς ρυθ­μούς, ε­ντός των χρο­νο­δια­γραμ­μά­των και θα έ­χουν ο­λο­κλη­ρωθεί μέ­σα στο 2010. Τε­λειώ­νου­με τις συμ­βα­σιο­ποι­ή­σεις και ο­λο­κλη­ρώ­νου­με την υλο­ποί­η­ση με­γά­λων έρ­γων. Α­πορ­ρο­φού­με με τα­χύ­τα­τους ρυθ­μούς τα ευ­ρω­πα­ϊ­κά κον­δύ­λια. Γί­νε­ται μια πραγ­μα­τι­κή κο­σμο­γο­νί­α στο σι­δη­ρό­δρο­μο. Έ­χου­με τις με­γα­λύ­τε­ρες πα­ρεμ­βά­σεις α­πό την ε­πο­χή του Χα­ρί­λα­ου Τρι­κού­πη. Για αυ­τό και πα­ρα­κο­λου­θώ ε­γώ προ­σω­πι­κά την ε­ξέ­λι­ξη των έρ­γων. Η υ­λο­ποί­η­ση τους εί­ναι με­γά­λο προ­σω­πι­κό στοί­χη­μα για μέ­να».
  Τον Υ­πουρ­γό, στην ε­πί­σκε­ψή του στα έρ­γα Πλα­τά­νου – Τρά­πε­ζας, συ­νό­δευαν οι Βου­λευ­τές κ.κ. Σπή­λιος Σπη­λιω­τό­που­λος, Θε­ό­φι­λος Βα­σι­λεί­ου, Μι­χά­λης Μπε­κί­ρης, ο Γ.Γ. του Υ­πουρ­γεί­ου Με­τα­φο­ρών κ. Σ. Σι­μό­που­λος, ο Πρό­ε­δρος του Ο.Σ.Ε κ. Ν. Μπαλ­τάς, ο Πρό­ε­δρος και ο Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ κ.κ. Δ. Χιώνης και Ν. Κου­ρέ­ντας, ε­νώ στο ερ­γο­τά­ξιο της κα­τα­σκευά­στριας ε­ται­ρεί­ας  τον υ­πο­δέ­χθη­καν τα η­γε­τι­κά στε­λέ­χη της, καθώς και οι Δή­μαρ­χοι Δια­κο­πτού, Α­κράτας, Αι­γεί­ρας κ.κ. Βα­σι­λεί­ου, Π. Με­λής, Δ. Μυ­λω­νάς, πα­ρά­γο­ντες της Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας και αρ­κε­τοί δη­μό­τες α­πό τον Πλά­τα­νο, το  Δια­κο­πτό κ.α.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !