23.2.12

23 – 2 – 2012: Δεν πρόκειται να εισηγηθεί προς το Υπουργείο Παιδείας καμία μεταβολή ως προς τη λειτουργία των Γυμνασίων και Λυκείων Ακράτας και Αιγείρας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Παναγιωτόπουλος διαβεβαίωσε ρητά και κατηγορηματικά τον βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλο και δεσμεύτηκε ότι αναγνωρίζοντας το δίκαιο αυτό αίτημα, δεν πρόκειται να εισηγηθεί προς το Υπουργείο Παιδείας καμία μεταβολή ως προς τη λειτουργία των Γυμνασίων και Λυκείων Ακράτας και Αιγείρας.
      


ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ       ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-12
ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΙΜΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:
Γυμνάσιο Ακράτας
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ:
Γυμνάσιο Αιγείρας
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ:
Γυμνάσιο Αιγείρας

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
117
79
186

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΑ ΤΑΞΗ
Α
Β
Γ
Α
Β
Γ
Α
Β
Γ

31
41
45
20
32
27
~62
51
73

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ
2
2
2
1
2
1
3
2
3

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
~16
~21
~23
20
16
27
~21
~26
~25

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
6
4
8

Μ.Ο. ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
19,5
19,75
23,25

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
26
28
ΣΥΝΟΛΟ =186 μαθητές

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ


Συνολικός Αριθμός Μαθητών και των δύο Γυμνασίων για το Σχ. Έτος 2010-11: 224
Συνολικός Αριθμός Μαθητών  και των δύο Γυμνασίων για το Σχ. Έτος 2011-12: 196
Συνολικός Αριθμός Μαθητών  και των δύο Γυμνασίων για το Σχ. Έτος 2012-13: 186

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ / ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Έτος κατασκευή 1928 (παραδοσιακό και διατηρητέο) ΦΕΚ Ίδρυσης 1158/1976
Λειτούργησε το έτος 1976.Κατασκευάστηκε 2-3 χρόνια πριν. Δεν ανήκει στον ΟΣΚ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ
Αιγιαλείας
Αιγιαλείας
Αιγιαλείας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Στο τρέχον σχολικό έτος μετακινούνται 55 μαθητές του Γυμνασίου Ακράτας με λεωφορείο και ένας μαθητής με ΤΑΧΙ.
Η μετακίνηση των μαθητών μπορεί να συνεχίσει να πραγματοποιείται με αντίστοιχες γραμμές λεωφορείων και ΤΑΧΙ και μετά την προτεινόμενη συγχώνευση

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
~ 4,5 χ.λ.μ.ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΑΙΓΕΙΡΑΣ
Ομόφωνα οι σύλλογοι καθηγητών των παραπάνω τεσσάρων σχολείων, μετά την ανακοίνωση της πρότασης για συγχώνευση των Γυμνασίων και Λυκείων Ακράτας και Αιγείρας ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ 62 ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ 62 ΛΥΚΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί έντονα και να εισηγηθεί σε όλες τις δημοτικές και εκπαιδευτικές αρχές την μια και μοναδική πρόταση του που είναι να παραμείνουν τα σχολεία ως έχουν και να μη γίνει καμία απολύτως μεταβολή. Επικαλούνται προς τούτο σειρά λογικών επιχειρημάτων:
1. Η οποιαδήποτε συγχώνευση θα είχε ως αποτέλεσμα την χειροτέρευση των συνθηκών της μαθησιακής διαδικασίας τόσο στα γυμνάσια όσο και στα λύκεια της περιοχής μας, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΑΘΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΒΑΣΙΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ.
2. Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού και οι χιλιομετρικές αποστάσεις καθιστούν αδύνατες τις μαζικές μετακινήσεις που θα απαιτούσε μια τέτοια συγχώνευση.
3. Τα κτιριακά συγκροτήματα των σχολικών μονάδων είναι ακατάλληλα για να υποστηρίξουν οποιαδήποτε συγχώνευση.
Είμαστε αντίθετοι σε ιδιοτελείς λογικές και μοναδικό μας μέλημα είναι η διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών της μαθησιακής διαδικασίας. Κάθε άλλη λογική θα μας βρίσκει αντίθετους.
Επιμένουμε αδιαπραγμάτευτα στη μία και μοναδική πρότασή μας που είναι ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΕ ΑΚΡΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΡΑ.
ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ