ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  17 Οκτ 2012

  «Bροχή» …αντιδιαβρωτικών στην Αιγείρα

  Γιατί αδιαφόρησαν οι πάντες μετά τη δημοσιοποίηση της “θαμμένης” και “πληρωμένης” μελέτης;
  Με 450 χιλιάδες ευρώ, θα είχαμε προστατεύσει από το 2006 την “τουριστική” ακτογραμμή της Αιγείρας…!
  Ουδόλως θα εξέπληττε τους αναγνώστες της ε­φη­με­ρί­δας μας, η δη­μο­σί­ευ­ση της ει­σή­γη­σης του Α­ντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη της Πε­ρι­φε­ρεια­κής Ε­νό­τη­τας Α­χα­ΐ­ας Γρη­γό­ρη Α­λε­ξό­που­λο προς το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Δυ­τι­κής Ελ­λά­δος για το θέ­μα της διά­βρω­σης των α­κτών.
  Και αυ­τό για­τί α­πό τον Ιού­νιο του 2011, εί­χα­με κατ’ α­πο­κλει­στι­κό­τη­τα πα­ρου­σιά­σει την πο­λύ ση­μα­ντι­κή α­ντι­δια­βρω­τι­κή με­λέ­τη που εί­χε α­να­θέ­σει η Νο­μαρ­χια­κή Αυ­το­διοί­κη­ση Α­χα­ΐ­ας τον Δε­κέμ­βριο του 1999 στην ε­ται­ρεί­α “ΜΑΡ­ΝΕΤ”  με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό λι­με­νι­κών έρ­γων 4.530.000 Ευ­ρώ, με­λέ­τη που ή­ταν έ­τοι­μη α­πό τον Ια­νουά­ριο του 2007…!

  Η ει­σή­γη­ση λοι­πόν του κ. Α­λε­ξό­που­λου πε­ριε­λάμ­βα­νε ο­λό­κλη­ρη ε­κεί­νη τη με­λέ­τη, που ό­πως εί­χα­με πε­ρι­γρά­ψει πριν 14 μή­νες,  ή­ταν πο­λύ “φι­λι­κή” για το θα­λάσ­σιο μέ­τω­πο της Αι­γεί­ρας - προ­έ­βλε­πε “Υ­πο­θα­λάσ­σιο τοι­χί­ο μι­σού χι­λιο­μέ­τρου πα­ράλ­λη­λα της α­κτής και σε συν­δυα­σμό με ε­μπλου­τι­σμό “μπά­ζω­μα” της α­κτής, που θα συ­γκρα­τού­σε την άμ­μο στην πα­ρα­λί­α και θα εί­χε α­πο­τέ­λε­σμα σε βά­θος δε­κα­ε­τί­ας να α­πο­κα­τα­στα­θούν τα δια­βρω­μέ­να τμή­μα­τα της αμ­μου­διάς”, με ε­κτι­μώ­με­νο κό­στος να α­νέρ­χε­ται στο “Α­ΣΤΡΟ­ΝΟ­ΜΙ­ΚΟ” πο­σό των 450 χι­λιά­δων Ευ­ρώ…!

  Και σαν να μην έ­φθα­ναν ό­λα αυ­τά, με την ει­σή­γη­ση του Α­ντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη ε­πι­βε­βαιώ­θη­κε ό­τι η με­λέ­τη για την α­κτή της Αι­γεί­ρας έ­χει ε­πι­στρα­φεί α­πό την Ει­δι­κή Υ­πη­ρε­σί­α πε­ρι­βάλ­λο­ντος του Υ­ΠΕ­ΧΩ και ό­ταν υ­λο­ποι­η­θούν τα έρ­γα σε Πλά­τα­νο και Κριο­νέ­ρι με χρο­νι­κή πρό­βλε­ψη έ­ως τον Ιού­νιο του 2016, θα προ­χω­ρή­σει με νέ­α χρη­μα­το­δό­τη­ση και η Αι­γεί­ρα...

  Το ε­ρώ­τη­μα, ό­μως, που τέ­θη­κε ε­δώ και πο­λύ και­ρό α­πό την ε­φη­με­ρί­δα μας προς ε­κλεγ­μέ­νους Πε­ρι­φε­ρεια­κούς και Δη­μο­τι­κούς Συμ­βού­λους, να ψά­ξουν δηλ. το για­τί “θά­φτη­κε” η εν λό­γω με­λέ­τη, δεν “άγ­γι­ξε” κα­νέ­ναν  -λες και τους ζη­τή­θη­κε να α­σχο­λη­θούν με τη διά­βρω­ση κά­ποιας πα­ρα­λί­ας …στο Ντου­μπά­ι!!!

  Φυ­σι­κά, θα α­να­μέ­νου­με μή­πως α­σχο­λη­θεί κά­ποιος και με το για­τί ε­πι­στρά­φη­κε η με­λέ­τη της Αι­γεί­ρας…
  Σε νέα μελέτη για την παραλία Αιγείρας, προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
  Το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Αι­για­λεί­ας κα­τά τη συ­νε­δρί­α­ση της 1ης Ο­κτω­βρί­ου 2012 ε­νέ­κρι­νε τη γνω­μο­δό­τη­ση στις 7-6-12  της Ε­πι­τρο­πής Δια­γω­νι­σμού (Γρα­φεί­ο Τε­χνι­κής Υ­πο­στή­ρι­ξης - πρώ­ην ΤΥΔ­Κ) για την ε­πι­λο­γή α­να­δό­χου εκ­πό­νη­σης με­λέ­της για έρ­γα προ­στα­σί­ας και α­νά­πλα­σης της πα­ρα­λια­κής ζώ­νης Αι­γεί­ρας. Το ποσό που α­πο­φά­σι­σε το Δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο να εγγράψει στο φετινό προϋπολογισμό είναι 75 χιλ. Ευρώ, ενώ το συνολικό κό­στος τής με­λέ­της θα α­νέλ­θει στις 190 χι­λιά­δες Ευ­ρώ.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !