ΝΕΟ

H "πυλη" ενημερωσησ της Ανατολικης Αιγιαλειας

aigeira.gr- aigeira.com -aigeira@aigeira.com

31 Οκτ 2012

Στο “Πράσινο Ταμείο” το ΣΧΟΟΑΠ της Δ. Ε. Αιγείρας

Πολύ σημαντική χαρακτηρίζεται από όσους γνωρίζουν τα προβλήματα της Αιγείρας, η συζήτηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας. Συγκεκριμένα, το Σώμα ενέκρινε την “Yποβολή πρότασης χρηματοδότησης της μελέτης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π
 (Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων) περιοχής Διοικητικών Ορίων του πρώην Δήμου ΑΙΓΕΙΡΑΣ, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα -Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού- του Πράσινου Ταμείου”. Με την ένταξη στο Πράσινο Ταμείο, θα προχωρήσουν οι μελέτες και στα επόμενα στάδια, ώστε να προχωρήσει η Β2 και η Γ φάση του ΣΧΟΟΑΠ, που τη  μήπως και μπορέσει να γίνει η εφαρμογή του τα επόμενα οκτώ με δέκα χρόνια…! Φυσικά, η παραλιακή Αιγείρα όλο αυτό το διάστημα θα παραμείνει χωρίς επεκτάσεις Σχεδίου Πόλεως, αφού θα απαιτηθεί ειδικότερη μελέτη για την “επαναφορά” τού, καταργηθέντος το 1998 από το Συμβούλιο της Επικρατείας, Σχεδίου Πόλεως. Να προχωρήσει δηλ. και η Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ του ΣΧΟΟΑΠ: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (για την οποία κανείς δεν αναφαίρεται)
Σχετική αρθρογραφία που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του θέματος 


ΙΟΥΝ. 2011 Το ΣΧΟ­Ο­ΑΠ της Δη­μο­τι­κής Ε­νό­τη­τας Αι­γεί­ρας  στη Συ­νε­δρί­α­ση Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­για­λεί­ας

ΦΕΒ 1999 - Γιατί ψήφισαν 6άμηνη αναστολή εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Αιγείρας;

Ανατολική Αιγείρα... Drone !