24.4.14

Ξεμπλοκαρίστηκαν οι οικοδομικές άδειες σε "κατολισθήσιμους" οικισμούς,

 Με τη δημοσίευση του Ν. 4258 στις 14-4-2014, ξεμπλοκαρίστηκε η προ τριετίας απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών σε οικισμούς, που, από τη δεκαετία του ’60, είχαν χαρακτηρισθεί «κατολισθήσιμοι» και μεκρατική αρωγή μεταφέρθηκαν σε άλλα σημεία.
Σε αρκετούς από τους «εγκαταληφθέντες» αυτούς οικισμούς υπήρξε έντονη οικοδομική δραστηριότητα και τις επόμενες δεκαετίες οι περιοχές αυτές έγιναν δημοφιλείς προορισμοί για την απόκτηση εξοχικής κατοικίας.
Η οικοδομική αυτή δραστηριότητα, όμως, διακόπηκε απότομα πριν τρία περίπου χρόνια, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες σταμάτησαν να εγκρίνουν αδειοδοτήσεις πολεοδομικού περιεχομένου στους εν λόγω οικισμούς, με την επίκληση ότι δεν είναι νόμιμη η οικοδομική δραστηριότητα σε χαρακτηρισθέντα "κατολισθήσιμα" εδάφη...
Έκτοτε, στην Αιγιαλεία, όπου υπάρχουν 10 περίπου τέτοιοι οικισμοί {Αιγές (Βλοβοκά), Άμπελος (Βαλκουβίνα_ κλπ}, ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη νομοτεχνική φόρμουλα (σε πανελλαδικό επίπεδο), με την οποία θα ξεπερνιόταν η σοβαρή αυτή εμπλοκή...
Η προσπάθειες φαίνεται να απέδωσαν καρπούς και ο πρόσφατα δημοσιευθείς Νόμος προβλέπει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις συνέχισης οικοδομικών δραστηριοτήτων στα όρια των «κατολισθήσιμων» οικισμών της δεκαετίας του 1960…
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4258 
Άρθρο 22
Τροποποιήσεις ειδικών πολεοδομικών ρυθμίσεων  
4.1. Δύναται να εκδοθεί έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης επί ακινήτων εντός των ορίων οικισμών ή τμημάτων αυτών, όπως τα όρια αυτά φαίνονται στα διαγράμματα και στις αποφάσεις των αρμόδιων νομαρχών βάσει των διατάξεων του, από 24.4.1985, προεδρικού
διατάγματος (Δ΄ 181/ 3.5.1985) και οι οποίοι παλαιότερα έχουν χαρακτηριστεί ως κατολισθαίνοντες μόνον υπό  τις εξής προϋποθέσεις:
α. Μετά από αίτηση του αρμόδιου δήμου εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ειδική γεωλογική μελέτη καταλληλότητας για το σύνολο
του οικισμού προκειμένου να καθοριστούν τα τμήματα του οικισμού ως κατάλληλα για δόμηση.
β. Σε περίπτωση που επιβάλλονται από τη μελέτη έργα αποκατάστασης για τα τμήματα του οικισμού που έχουν χαρακτηριστεί κατάλληλα υπό προϋποθέσεις για δόμηση για την έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόμησης από την αρμόδια ΥΔΟΜ στο σύνολο ή σε τμήματα του οικισμού απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διαπιστωτικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ολοκλήρωση των έργων μετά από γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας.
4.2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζονται ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης και έγκρισης της ειδικής γεωλογικής μελέτης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ