10.9.14

Λόγω σοβαρών ελλείψεων, πήραν πίσω τις 38 από τις 408 Ελληνικές Γαλάζιες Σημαίες !

Τριάντα οκτώ, βραβευμένες με το Διεθνές Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ», αποσύρθηκαν από τους καταλόγους του 2014, εθνικούς και διεθνείς, και έχασαν το βραβείο τους, επειδή δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του Προγράμματος όπως διαπιστώθηκε από τις επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.
Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος διαπίστωσαν μεν την πολύ καλή ποιότητα των Νερών Κολύμβησης στις υπόψη ακτές, αξιολόγησαν όμως τις σοβαρές ελλείψεις στην επιβεβλημένη παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες, στην τήρηση των κριτηρίων του βραβείου «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» που αναφέρονται σε καθαριότητα, ορθή πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και δράσεις προστασίας περιβάλλοντος ακτής και παράκτιου χώρου.
Αξιοσημείωτο είναι, ότι από τις 38 ανακλήσεις οι 22 αφορούν το νησί της Κέρκυρας, ενώ καμία ανάκληση δεν έγινε στις 28 βραβευμένες παραλίες του Κορινθιακού Κόλπου.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αν είχε εφαρμοστεί αυστηρά και το κριτήριο της ύπαρξης προσβασιμότητας Ατόμων με Κινητικά προβλήματα στη θάλασσα,όπως είχαμε αναφέρει πριν λίγες μέρες, ο αριθμός μείωσης των Ελληνικών Γαλάζιων Σημαιών θα ήταν πολύ μεγαλύτερος…