11.9.14

Επιτέλους, ξεκινά η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού Δικτύου μέχρι και την Αιγιαλεία

Ακολουθεί, στο τέλος του άρθρου,
ανακοίνωση της ΕΡΓΟΣΕ
με τα πλήρη στοιχεία
και χρονοδιαγράμματα...
Υπογράφηκε σήμερα (11-9-14) στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ, η πολυαναμενόμενη σύμβαση ολοκλήρωσης του σιδηροδρομικού δικτύου (εκτός από την ηλεκτροκίνηση) από το Κιάτο ως τη Ροδοδάφνη.
Μετά από αυτό, η Κοινοπραξία «ΜΕΤΚΑ -Ξανθάκης-Thales» θα ξεκινήσει άμεσα να αναπτύσσει τα εργοτάξιά της, αφού τυπικά από την υπογραφή αρχίζει να τρέχει η προθεσμία των 24 μηνών, μέσα στην οποία θα πρέπει να παραδοθεί το έργο, που περιλαμβάνει:

Την ολοκλήρωση των ημιτελών εργασιών της «Μηχανικής», την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου, την κατασκευή της σιδηροδρομικής επιδομής, την κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός των σηράγγων και των Κτιρίων Εξυπηρέτησής τους, τη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση.*
Το προϋπολογισθέν κόστος των παραπάνω εργασιών είναι 273 εκατομ. Ευρώ συν ΦΠΑ. Ποσά που αναλύεται ως εξής: «Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) - Πάτρας, τμήμα Κιάτο - Διακοπτό», το οποίο συγχρηματοδοτείτο έως 31-12-2012 από το Ταμείο Συνοχής και από 1-1-2013 και μετά από αμιγώς εθνικούς πόρους και εν μέρει στο έργο : «Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Διακοπτό - Ροδοδάφνη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007-2013…
Ουσιαστικά, ξαναπαίρνει μπροστά ένα βαλτωμένο έργο, που θα έπρεπε φυσιολογικά να είχε ολοκληρωθεί το 2009 !
Αν αναλογισθεί κανείς ότι στις 16 Αυγούστου 2009, διακόπηκαν οριστικά τα δρομολόγια του παλιού τρένου, ώστε να διευκολυνθούν οι εργασίες της κατασκευάστριας ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, εργασίες που είχαν αρχίσει από τότε να «καρκινοβατούν» και οι οποίες διεκόπησαν οριστικά στις 6-2-2012 μετά την υπερχείλιση του Θολοπόταμου στην Αιγείρα, μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί η διέλευση του νέου τρένου μέσα στο 2017 θα είναι Μέγα επίτευγμα…
 *(ΣΗΜ. στην εργολαβία αυτή δεν περιλαμβάνονται οι σταθμοί, οι σήραγγες Πλατάνου-Τράπεζας-Αιγίου, η υπογειοποίηση Διακοπτού, έργα που τρέχουν με άλλες εργολαβίες).
--------------------------------------------------------------
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπογράφηκε σήμερα από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και την Κοινοπραξία «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» η σύμβαση για τις υπολειπόμενες εργασίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο από το Κιάτο μέχρι τη Ροδοδάφνη.
Η Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ) μεταξύ  «Κιάτου – Πάτρας» είναι συνέχεια της Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ. «Αθηνών – Κορίνθου – Κιάτου» και θα αποτελέσει το συνδετήριο άξονα της πρωτεύουσας με την Πάτρα, το τρίτο σε μέγεθος οικονομικό κέντρο της χώρας.
Το εν λόγω έργο μήκους περίπου 70 χλμ. έχει ως αντικείμενο την ολοκλήρωση των εργασιών μεταξύ του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κιάτου και της Σιδηροδρομικής Στάσης της Ροδοδάφνης Αιγίου. Με την υπογραφή της σύμβασης θα γίνει η κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών για την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής υποδομής, η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου, η κατασκευή της σιδηροδρομικής επιδομής, η κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων εντός των σηράγγων και των Κτιρίων Εξυπηρέτησής τους, η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση.
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΜΕΤΚΑ με έκπτωση 17,24%.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 24  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η προβλεπόμενη δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνολικά σε 273.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση και μετά από την ολοκλήρωση της δημοπρασίας το συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε στα 227.043.595,76€, χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση.
Το έργο εντάσσεται εν μέρει στο έργο: «Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) - Πάτρας, τμήμα Κιάτο - Διακοπτό», το οποίο συγχρηματοδοτείτο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 από το Β’ Ταμείο Συνοχής και από 1 Ιανουαρίου 2013 και μετά από αμιγώς εθνικούς πόρους του ΠΔΕ και εν μέρει στο έργο : «Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Διακοπτό - Ροδοδάφνη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007-2013/2015.
Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Η κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών για την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής υποδομής (επιχώματα, ορύγματα, τεχνικά έργα, υδραυλικά έργα αποστράγγισης και αποχέτευσης, σήραγγες, και Κτίρια Εξυπηρέτησης των σηράγγων).
Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου.
Η κατασκευή της σιδηροδρομικής επιδομής.
Η κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός των σηράγγων και των Κτιρίων Εξυπηρέτησής τους.
Η κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας για την σηματοτεχνική εξασφάλιση της γραμμής από την Χ.Θ. 122+000,00 έως την Χ.Θ. 202+100, καθώς και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης προστασίας συρμών ETCS γραμμής επιπέδου1(level 1).
Με το έργο αυτό ξεπερνιέται ένα μεγάλο εμπόδιο και ερχόμαστε πιο κοντά στο στόχο μας για την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕΠ (Πάτρα – Αθήνα – Θεσ/νίκη – Ειδομένη – Προμαχώνας) με προδιαγραφές υψηλών ταχυτήτων διπλής ηλεκτροκίνητης γραμμής και με όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας.

Η ολοκλήρωση όλων αυτών των έργων προβλέπεται το 2017.