9.10.14

Παρέμβαση Εισαγγελέα, για παράνομη απόρριψη λυμάτων, ζητά ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας Ακράτας

 Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας ΑΚΡΑΤΑΣ
3/10/2014ΠΡΟΣ: Την κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαβρύτων
Αξιότιμη κα Εισαγγελεύ,
Απευθυνόμαστε σε σας, με την βεβαιότητα ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαβρύτων αντιμετωπίζει τα θέματα που υποβαθμίζουν το ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό Περιβάλλον της περιοχής μας κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και σας παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εντοπισθεί ο υπεύθυνος της παράνομης απόρριψης λυμάτων, μέσω αγωγού ομβρίων υδάτων, πάνω στα βότσαλα της παραλίας  Ακράτας (περιοχή Κράθιο) σε ελάχιστη απόσταση από την θάλασσα,
όπου καθ’ όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός λουομένων κυρίως δε μικρά παιδιά, θέτοντας σε κίνδυνο, με την απαράδεκτη αυτή ενέργεια, την Δημόσια Υγεία.
Συγκεκριμένα, την 23/8/14, μετά από ειδοποίηση έντονα διαμαρτυρομένων λουομένων, η Γραμματέας του Συλλόγου μας, Φωτεινή Τσαγκαράκη (το γένος Χαριλάου Περεσιάδου), συνοδευόμενη από μέλη του Συλλόγου, μετέβη στην παραλία της περιοχής Κράθιο Ακράτας, όπου πάνω στα βότσαλα της παραλίας, σε ελάχιστη απόσταση από την θάλασσα, υπήρχε μεγάλος όγκος λυματολάσπης που είχε μεταφερθεί μέσω του αγωγού ομβρίων, ο οποίος καταλήγει στην παραλία. Τα λύματα εν μέρει είχαν καλυφθεί πολύ πρόχειρα με αμμοχάλικο από άγνωστο σε εμάς πρόσωπο, πλην όμως η δυσοσμία ήταν έντονη, τα δε υγρά λύματα σταδιακά, μέσω του αμμοχάλικου της παραλίας, έρρεαν προς την θάλασσα (είχαν φτάσει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από την θάλασσα, όπως προκύπτει από τις σχετικές φωτογραφίες, που επισυνάπτονται). Μάλιστα, περίοικοι ανέφεραν ότι είχαν δει προηγουμένως άγνωστο άτομο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της λυματολάσπης, που  είχε διαρρεύσει από τον αγωγό ομβρίων , να το τοποθετεί σε μεγάλες σακούλες απορριμμάτων και να αποχωρεί βιαστικά, ενώ προηγουμένως είχε προσπαθήσει να καλύψει με αμμοχάλικο το υπόλοιπο μέρος της λυματολάσπης, που παρέμεινε πάνω στα βότσαλα της παραλίας . 
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης που αντιμετωπίσαμε, καλέσαμε το Αστυνομικό Τμήμα Ακράτας και την Λιμενική Αρχή Αιγίου και ζητήσαμε να πραγματοποιήσουν άμεσα αυτοψία. Όργανα των ανωτέρω Αρχών ήρθαν επιτόπου, διαπίστωσαν το πρόβλημα και συνέταξαν  σχετικές αναφορές στις Υπηρεσίες τους, ακριβή αντίγραφα  των οποίων επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφό μας.
κα Εισαγγελεύ,
Έχουμε την πεποίθηση ότι τα λύματα που κατέληξαν πάνω στα βότσαλα της παραλίας στο Κράθιο προέρχονται από βόθρο ή βόθρους κατοικιών της παραλιακής περιοχής, οι οποίοι  εφάπτονται ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον ανοιχτό αγωγό που μεταφέρει  όμβρια και νερό από πότισμα αγρών και ο οποίος, στο τέλος της διαδρομής του, περνά κάτω από τον παραλιακό δρόμο (συγκεκριμένα στην συμβολή του παραλιακού δρόμου με την κάθετη οδό Λέρου) και καταλήγει στα βότσαλα της παραλίας, σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από την θάλασσα, δεδομένου (υποτίθεται) ότι μεταφέρει καθαρό νερό.
Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλουμε το αίτημα να δώσετε εντολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Υγείας, Δ/νση Πολεοδομίας κ.λ.π. ) να ελέγξουν με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια τη στεγανότητα και ιδιαίτερα τη λειτουργία των βόθρων, οι οποίοι εφάπτονται ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον συγκεκριμένο αγωγό ομβρίων και οι οποίοι ανήκουν σε κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί στη παραλιακή ζώνη του Κραθίου, εκατέρωθεν του ανωτέρω αγωγού ομβρίων από το ύψος της Παλαιάς Εθνικής Οδού και μέχρι τον Παραλιακό δρόμο (οδός Αιγαίου).
Θεωρούμε όμως αναγκαίο να σας τονίσουμε ότι ο ζητούμενος εκ μέρους μας έλεγχος είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης θερινής περιόδου (κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015) δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν των κατοικιών στη συγκεκριμένη περιοχή του Κραθίου είναι παραθεριστικές και δεν κατοικούνται κατά τη χειμερινή περίοδο. Οπότε, οι βόθροι τους είναι πλέον σχεδόν άδειοι και δεν είναι εφικτό να εντοπισθούν τα προβλήματα λειτουργίας τους , ούτε πραγματοποιούνται κατά τη χειμερινή περίοδο παράνομες ενέργειες από ασυνείδητους, που απορρίπτουν λύματα στους αγωγούς ομβρίων για να αποφύγουν το κόστος εκκένωσης των βόθρων τους.  
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  -  Ν. ΚΑΨΑΝΗΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  - Φ. ΠΕΡΕΣΙΑΔΟΥ / ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ