21.6.16

Αριστούχοι – Βραβευθέντες μαθητές του Γενικού Λυκείου Αιγείρας

 Οι μαθητές που αρίστευσαν – βραβεύθηκαν για το σχολικό έτος 2015-2016
Αριστεία

Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Τάξη
Βαθμός
1
Νικολουλόπουλος
Σωτήριος
Κωνσταντίνος
Α
19,2
2
Γιαννοπούλου
Μαρία-Αγγελική
Μιχαήλ
Α
19,0
3
Μανωλοπούλου
Αικατερίνη
Γεώργιος
Α
18,3
4
Σωτηροπούλου
Ειρήνη
Γεώργιος
Β
19,0
5
Σωτηρόπουλος
Χαρίλαος
Βασίλειος
Β
18,5
6
Σωτηρόπουλος
Ιωάννης
Βασίλειος
Γ
19,5
7
Ζούλφου
Αθανασία
Στέφανος
Γ
18,6
Βραβεία

Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Τάξη
Βαθμός
1
Νικολουλόπουλος
Σωτήριος
Κωνσταντίνος
Α
19,2
2
Σωτηροπούλου
Ειρήνη
Γεώργιος
Β
19,0
3
Σωτηρόπουλος
Ιωάννης
Βασίλειος
Γ
19,5
1ος  μαθητής της Γ’ Λυκείου που αποφοίτησε με Άριστα
και συγκέντρωσε τον υψηλότερο αριθμό μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016

Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Τάξη
Ο.Π.
Βαθμός
Αποφοίτησης
Σύνολο
Μορίων

Σωτηρόπουλος
Ιωάννης
Βασίλειος
Γ
Θετικών Σπουδών
19,5
18243
Ο Σύλλογος Διδασκόντων συγχαίρει όλους τους παραπάνω μαθητές για την επίδοσή τους και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία και την γρήγορη επίτευξη των προσωπικών τους στόχων.
Ο Διευθυντής, Παναγιωτακόπουλος Ανδρέας - Φιλολογος