11.11.16

«Αναταράξεις» με τις νέες χρεώσεις των τελών Ύδρευσης στα χωριά του Δήμου Αιγιαλείας

«μπόνους» στην οικιακή 
κατανάλωση, 300 κυβικά
Έντονες διαμαρτυρίες Δημοτών έχει προκαλέσει η τιμολογιακή πολιτική που έφεραν οι νέοι λογαριασμοί τής ΔΕΥΑ Αιγιαλείας
Γνωστή από τις 13 Ιουλίου 2016, η απόφαση τού Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας για την υποχρεωτική (Μνημονιακή) μεταφορά των αρμοδιοτήτων τής Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης σέ ολόκληρο τον Καλλικρατικό Δήμο Αιγιαλείας.
Γνωστή επίσης και η τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας τής 21ης Σεπτεμβρίου 2016, όπου κατά πλειοψηφία αποφάσισε την έγκριση της υπ’αριθ.23/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) Αιγιαλείας, που αφορά την τροποποίηση τιμολογιακής πολιτικής χρήσης 2016, για τις εδαφικές περιφέρειες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Συµπολιτείας, Ερινεού, ∆ιακοπτού, Ακράτας και Αιγείρας ∆ήµου Αιγιαλείας
Γνωστό, λοιπόν σε όλους εδώ και καιρό ότι νέοι αυτοί λογαριασμοί θα είναι «τσουχτεροί» με (περίπου) 100 Ευρώ ετήσιο πάγιο, αλλά και ένα υπερβολικά μεγάλο «μπόνους» στην οικιακή κατανάλωση αφού 300 κυβικά νερού θα είναι δωρεάν !
Τα Πρατήρια Υγρών καυσίμων, χώροι εστίασης, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωµάτια, υποχρεούται κάθε τέλος του έτους, όπως προσκομίζουν στη ∆.Ε.Υ.Α. παραστατικά εκκενώσεων βοθρολυμάτων, ποσότητας ίσης µε το 60% της ετήσιας κατανάλωσης νερού, που έχει καταγραφεί στην παροχή τους.
ΑµΕΑ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ-ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
Πάγιο: 80,00 €/έτος Στους Πολύτεκνους και ΑµΕΑ, παρέχεται έκπτωση 50% επί της αξίας κατανάλωσης νερού, ενώ στους τρίτεκνους 35% επί της αξίας κατανάλω- σης νερού. Τα ανωτέρω ισχύουν για µόνιµους κατοίκους του ∆ήµου Αιγιαλείας και µόνο για την παροχή που υδρεύει την κύρια κατοικία τους. Οι λογαριασμοί Ύδρευσης & Αποχέτευσης επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α. 13% & 24% ανάλογα.