9.11.16

Αριθμοί και ημερομηνίες για το «πολύπαθο» ΕΡΓΟ ΟΣΕ Κιάτου – Ρίου

Ολοκλήρωση εργασιών περί το 2020…
Συνολικό μήκος 142 χλμ περίπου
Το κόστος εργασιών ίσως αγγίξει το 1,5 δις
Έναρξη πρώτης Εργολαβίας 2006
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί: Ξυλοκάστρου, Ακράτας, και Αιγίου
Στάσεις: (Διμηνιού, Λυκοποριάς, Λυγιάς, Πλατάνου, Διακοπτού, Ελίκης

Κιάτο – Ροδοδάφνη
Τo έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, , από το νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Κιάτου μέχρι τη Ροδοδάφνη, με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, τηλεπικοινωνίες και Η/Μ σηράγγων .
Μήκος τμήματος: 71 χλμ. περίπου
Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:
συντέλεση των απαλλοτριώσεων και επιτάξεων των αναγκαίων εκτάσεων, έργα υποδομής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, έργα επιδομής σε όλο το μήκος της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, Η/Μ σηράγγων, έργα εγκατάστασης σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης ΕΤCS level I και τηλεπικοινωνιών, κατασκευή σιδ/κών Σταθμών/Στάσεων
Χρηματοδότηση:
Τμήμα Κιάτο-Διακοπτό: Tαμείο Συνοχής 2000-2006 & Εθνικοί πόροι
Τμήμα Διακοπτό-Ροδοδάφνη: EΣΠΑ 2007-2013, EΣΠΑ 2014-2020 & Εθνικοί πόροι
Κόστος έργου: 920  εκ. €
Σημαντικές ημερομηνίες: Έναρξη κατασκευής: 2006 - Εκτιμώμενη ολοκλήρωση έργου: 2017
Μήκος τμήματος: 71 χλμ
Ταχύτητα μελέτης: 200 χλμ/ώρα για Κιάτο-Λυκοποριά και 150 χλμ/ώρα για Λυκοποριά-Ροδοδάφνη
Σήραγγες: 6 σήραγγες συνολικού μήκους 11.000 μ. περίπου, 8 σήραγγες διαφυγής συνολικού  μήκους 2.150 μ.
Cut and Cover: 13 συνολικού μήκους 1.710 μ. περίπου
Σιδ/κές γέφυρες: 18
Aνισόπεδες διαβάσεις: 60
Σταθμοί/στάσεις: 3 Σιδηροδρομικοί Σταθμοί (Ξυλοκάστρου, Ακράτας, και Αιγίου) και 6 στάσεις (Διμηνιού, Λυκοποριάς, Λυγιάς (περιοχή Δερβενίου), Πλατάνου, Διακοπτού, Ελίκης).
 
Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος.
Μήκος τμήματος: 21,5 χλμ., από Χ.Θ. 91+500 έως Χ.Θ. 113+000,
Αναλυτικότερα:
Η κατασκευή της δίδυμης σήραγγας Παναγοπούλας, συμπεριλαμβανομένων των Cut & Cover εισόδων και εξόδων, με τις Η/Μ εγκαταστάσεις αυτών, χωματουργικές εργασίες ανοικτής γραμμής, τεχνικά έργα (Ανισόπεδες Διαβάσεις, Σιδηροδρομικές Γέφυρες κλπ)
υδραυλικά έργα προστασίας, συντέλεση των απαλλοτριώσεων και επιτάξεων των αναγκαίων εκτάσεων, κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου, εργασίες αποκατάστασης θιγόμενου δικτύου κοινής ωφέλειας εργασίες αρχαιολογίας
Xρηματοδότηση:
Εθνικοί πόροι και από 1-1-2014 από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility) 2014-2020
Kόστος έργου: 337 εκ. εκ €
Σημαντικές ημερομηνίες: Έναρξη κατασκευής: 2012  - Εκτιμώμενη ολοκλήρωση έργου: 2018
Μήκος τμήματος: 27,6 χλμ
Ταχύτητα μελέτης: 100-150 χλμ/ώρα      
Σήραγγες:  μια σήραγγα στην περιοχή Παναγοπούλας, δύο κλάδων (μήκους 4.800 μ. περίπου έκαστος περιλαμβανομένων των τεχνικών cut and cover εισόδου και εξόδου και με συνδετήριες στοές ανά 500 μ.), με μία σήραγγα ενδιάμεσης προσβολής μήκους 500μ περίπου.
Σιδ/κές γέφυρες:3
Aνισόπεδες διαβάσεις: 27

Ψαθόπυργος – Ρίο
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους στο τμήμα Ψαθόπυργος – Ριο
Μήκος τμήματος: 10,5 χλμ.
Αναλυτικότερα στο παρόν έργο περιλαμβάνονται:
Εργασίες Υποδομής
Κατασκευή του καταστρώματος της νέας σιδ/κής γραμμής, αλλά και κατασκευή τεχνικών έργων εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι:
Cover and Cut: 2 (ένα στην περιοχή Αγίου Βασιλείου, μήκους 625,97 μ. και ένα στην περιοχή του Ρίου, μήκους 392,20 μ.)
Σιδηροδρομικές Γέφυρες: 9
Άνω Διαβάσεις: 33 περίπου, για το κάθετο οδικό δίκτυο.
Οδικές Γέφυρες: 3 στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.
Παράπλευρα έργα της γραμμής
Παράπλευρη οδοποιία - υδραυλικά, αποκαταστάσεις θιγόμενων δικτύων ΟΚΩ,  αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα σε σημεία εντοπισμένων αρχαιοτήτων κλπ.
Φάση έργου: Το έργο βρίσκεται σε φάση ανάθεσης. (από τη στιγμή που «διευθετηθούν» οι Δικαστικές εμπλοκές και εγκατασταθεί ο εργολάβος θα απαιτηθούν τουλάχιστον τρία χρόνια).
Εκτιμώμενη ολοκλήρωση έργου: 2020
Χρηματοδότηση: Το  έργο έχει προταθεί για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility-CEF)  2014-2020
Εκτιμώμενο Κόστος: 130 εκ €
----------------------------------------------
"τις πταίει" για τις δραματικές καθυστερήσεις... ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ