ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Απρ 2009

  ΑΠΡ. 2009: Μήπως τελικά ζούμε στη “Χώρα τού Ποτέ”...

  Στην Αιγείρα κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας!  Με ό­λα αυ­τά που βλέ­που­με να συμ­βαί­νουν στην πε­ριο­χή μας τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια, μή­πως θα πρέ­πει να διερω­τη­θού­με αν ζού­με την ση­με­ρι­νή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και α­πό λά­θος μάς α­γνο­ούν ή μή­πως μας έ­χουν “α­πα­γά­γει” ο Πί­τερ Παν και οι φί­λοι του τα Χα­μί­νια στην πα­ρα­μυ­θέ­νια “Χώ­ρα τού Πο­τέ”;

  Μό­νο έ­τσι θα μπορέσουμε να κατανοή­σου­με το για­τί η Αι­γεί­ρα στις “κο­σμο­γο­νι­κές” πο­λι­τι­κο-οι­κο­νο­μι­κές αλ­λα­γές που συ­ντε­λού­νται (Σι­δη­ρό­δρο­μος, Αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μος, Α­πο­χέ­τευ­ση, Πα­ρα­λί­ες) ό­χι μό­νο α­γνο­είται συ­στη­μα­τι­κά, αλ­λά σε καί­ρια ζη­τή­μα­τα αλ­λά­ζει ό­νο­μα!
  Πώς αλ­λιώς να αι­τιο­λο­γή­σου­με την προ λί­γων η­με­ρών α­νάρ­τη­ση πι­να­κί­δας επί της Νέ­ας Ε­θνι­κής Ο­δού (μέ­σα στην Αι­γεί­ρα) και α­πέ­να­ντι α­πό την υ­πό κα­τα­σκευ­ή σή­ραγ­γα των Μαρ­μά­ρων, η ο­ποί­α μας ε­νη­με­ρώ­νει για την “κα­τα­σκευ­ή των ση­ράγ­γων τής Α­κρά­τας”.
  -Και σι­γά το πρό­βλη­μα, θα α­να­λο­γι­στεί κά­ποιος, έ­κα­ναν λά­θος τα συ­νερ­γεί­α τής κα­τα­σκευά­στριας ε­ται­ρεί­ας και το­πο­θέ­τη­σαν την πι­να­κί­δα στον Κριό αντί για τον Κρά­θη πο­τα­μό. Ε­δώ τον Απρί­λιο του 2004 πέ­ρα­σε η με­λέτη για το τρέ­νο στην Αι­γεί­ρα με το ό­νο­μα “πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου”! και δεν α­σχο­λή­θη­κε κα­νείς…
  Αν ό­μως ψά­ξου­με στις α­να­κοι­νώ­σεις τού Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ και της κα­τα­σκευά­στριας κοι­νο­πρα­ξί­ας θα α­ντι­λη­φθού­με ό­τι και τώ­ρα ε­δώ κά­τι πε­ρί­ερ­γο έχει συμ­βεί.
  Ο Υ­πουρ­γός κ. Σου­φλιάς στην α­να­κοί­νω­σή του για την έ­ναρ­ξη του έρ­γου εί­χε ανα­φερ­θεί ρη­τά στα ση­μεί­α νέ­ων χα­ρά­ξε­ων (ο­νο­μα­σί­ες χω­ριών και ό­χι Δή­μων -Μαύ­ρα Λι­θά­ρια, Αι­γεί­ρα, Πλά­τα­νος κλπ).
  Τι με­σο­λά­βη­σε ό­μως και η Αι­γεί­ρα “α­πε­ντά­χθη­κε” α­πό τον σχε­δια­σμό τής πλή­ρους πα­ρά­καμ­ψης, σχε­δια­σμός που εί­ναι σί­γου­ρο ό­τι υ­πήρ­χε και τον μαρ­τυ­ρούν οι τε­ρά­στιες ε­κτά­σεις που α­παλ­λο­τριώ­νο­νται τό­σο στον Κριό ό­σο και στον Θο­λο­πό­τα­μο. Στα Μαύ­ρα Λι­θά­ρια και στον Πλά­τα­νο ξε­κί­νη­σε η κα­τα­σκευ­ή δι­πλών ση­ράγ­γων α­νό­δου και κα­θό­δου συ­νο­λι­κού μή­κους 2,5 και 3,5 χι­λιο­μέ­τρων α­ντίστοι­χα. Πλή­ρης πα­ρά­καμ­ψη δη­λα­δή.
  Στην Αι­γεί­ρα κα­τα­σκευά­ζε­ται μό­νο μια σή­ραγ­γα μή­κους 840 μέ­τρων. Πού πή­γε λοι­πόν η “νέ­α” χά­ρα­ξη της Αι­γεί­ρας και για­τί δια­γρά­φτη­κε τε­λεί­ως α­πό τους χάρ­τες τού έρ­γου. Ο Υ­πουρ­γός δεν εί­χε ου­δέ­ποτε α­να­φερ­θεί στην πε­ριο­χή Α­κρά­τας, άλ­λω­στε στην πο­ρεί­α ε­πι­λύ­θη­κε το πρόβλη­μα ε­ξό­δου στον κόμ­βο τού Κρα­θί­ου με την κα­τα­σκευ­ή μιας πο­λύ μι­κρής σή­ραγ­γας 300 μέ­τρων στη δυ­τι­κή πλευ­ρά τού Θο­λο­πό­τα­μου.
  Κά­ποιοι ε­πι­τέ­λους πρέ­πει να α­παι­τή­σουν ε­πίση­μες α­πα­ντή­σεις για­τί συμ­βαί­νουν ό­λα αυ­τά τα “πε­ρί­ερ­γα” στην Αι­γεί­ρα, ε­κτός αν τη θε­ω­ρούν και στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ως την φα­ντα­στι­κή “Χώ­ρα του Πο­τέ”.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !