ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  30 Απρ 2009

  Απρίλιος 2009: Και ενώ η Αιγείρα εξακολουθεί να “κοιμάται”…

  Παν-κορινθιακή συστράτευση διαμαρτυρίας στα Μαύρα Λιθάρια για τη διάβρωση των ακτών
  Το σύ­νο­λο σχε­δόν των πο­λιτι­κών και οι­κο­λο­γι­κών φο­ρέ­ων τής Κο­ριν­θί­ας α­ντα­πο­κρί­θη­καν στο κά­λε­σμα του Δή­μου Ευ­ρω­στί­νης ε­νώ­νο­ντας τις φω­νές τους για την “κα­τε­πεί­γου­σα προ­στα­σί­α των α­πει­λού­με­νων πε­ριου­σιών των δη­μο­τών, των κοι­νό­χρη­στων χώ­ρων και της Πα­λαιάς Εθνι­κής Οδού”.
  Ο Νο­μάρ­χης Νί­κος Τα­γα­ράς, ο Βου­λευ­τής Πά­νος Μπε­γλί­της, οι πε­ρισ­σό­τε­ροι Δή­μαρ­χοι του Νο­μού, εκ­πρό­σω­ποι φο­ρέ­ων και οι­κο­λο­γι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων και πλή­θος κόσμου, δή­λω­σαν τη συ­μπα­ρά­στα­σή τους για το τε­ρά­στιο πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών ό­χι μό­νο στα ό­ρια του Δήμου Ευ­ρω­στί­νης αλ­λά και σε ό­λο το μή­κος της πα­ρα­λια­κής Κο­ριν­θί­ας, το πρω­ί του Σαβ­βά­του 25 Α­πρι­λί­ου στα Μαύ­ρα Λι­θά­ρια. Α­πό την πε­ριο­χή μας συμ­με­τεί­χε ο Σύλ­λ. Προ­στα­σί­ας Πε­ρι­βάλ­λο­ντος Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας.
  Εί­ναι τε­ρά­στιο το πρό­βλη­μα και κύ­ρια υ­πεύ­θυ­νη για την ε­πί­λυ­σή του εί­ναι η Κε­ντρι­κή ε­ξου­σί­α, τό­νι­σε ο Δή­μαρ­χος Νί­κος Κουρ­τζής ο ο­ποί­ος στο κά­λε­σμά του α­νέ­φε­ρε και τα ε­ξής:
  “Ως γνω­στόν το πρό­βλη­μα της διά­βρω­σης των α­κτών του Κο­ριν­θια­κού Κόλ­που πα­ρα­τη­ρεί­ται ε­ντο­νό­τε­ρο στην α­κτο­γραμ­μή του Δή­μου Ευ­ρω­στί­νης, ε­πει­δή το φαι­νό­με­νο ε­ξε­λί­χθη­κε και συ­νε­χί­ζει με κα­τεύ­θυν­ση α­πό δυ­τι­κά προς α­να­το­λι­κά. Αυ­τό πι­στο­ποιεί­ται από το ό­τι ο Δή­μος α­να­γκά­σθη­κε κα­τά την διάρ­κεια της τε­λευ­ταί­ας διε­τί­ας να α­ντι­με­τω­πί­σει 11 δια­βρω­τι­κές προ­σβο­λές της ΠΕ­Ο Κο­ρίν­θου-Πα­τρών και κοι­νόχρη­στων χώ­ρων, ε­νώ τρεις νέ­ες δια­βρώ­σεις βρί­σκο­νται υ­πό α­ντι­με­τώ­πι­ση. Επι­προ­σθέ­τως πά­νω α­πό 20 κα­τοι­κί­ες δη­μο­τών μας α­ντι­με­τω­πί­ζουν σο­βα­ρά το ενδε­χό­με­νο να κα­ταρ­ρεύ­σουν στο ά­με­σο μέλ­λον, λό­γω της προ­χω­ρη­μέ­νης διά­βρωσης που έ­χει συ­ντε­λε­σθεί.
  Πα­ρό­μοιες βλά­βες α­σφα­λώς πα­ρα­τη­ρού­νται και σε άλ­λους δή­μους της Κο­ριν­θί­ας και με την πρό­ο­δο του χρό­νου το φαι­νό­με­νο α­να­μέ­νε­ται να ο­ξυν­θεί πε­ραι­τέ­ρω, προ­κα­λώ­ντας δια­βρω­τι­κά προ­βλή­μα­τα στο με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της α­κτογραμ­μής.
  Σή­με­ρα προ­έ­χει να προ­στα­τευ­θούν ά­με­σα οι νό­μι­μες κα­τοι­κί­ες των δη­μο­τών, που κιν­δυ­νεύ­ουν να κα­ταρ­ρεύ­σουν, κα­θώς και ο ά­ξο­νας της ΠΕ­Ο και οι κοι­νόχρη­στοι χώ­ροι. Για τού­το α­παι­τεί­ται η τρο­πο­ποί­η­ση του νο­μο­θε­τι­κού πλαι­σίου «Πε­ρί αι­για­λού και πα­ρα­λί­ας», προ­κει­μέ­νου να πα­ρέ­χο­νται οι σχε­τι­κές αδειο­δο­τή­σεις με την δια­δι­κα­σί­α του κα­τε­πεί­γο­ντος σε ό­σους πλήτ­το­νται, πράγ­μα που εί­ναι α­δύ­να­το με την ι­σχύ­ου­σα νο­μο­θε­σία.
  Ζη­τεί­ται λοι­πόν α­πό την Πο­λι­τεί­α και τους αρ­μό­διους φο­ρείς της η ά­με­ση αντι­με­τώ­πι­ση τέ­τοιων ε­πει­γου­σών κα­τα­στά­σε­ων, α­φού η προ­στα­σί­α της ζω­ής και της πε­ριου­σί­ας των πο­λι­τών εί­ναι υ­πο­χρέ­ω­ση της και ε­ξυ­πα­κού­ε­ται ό­τι σε πε­ρί­πτω­ση κα­τάρ­ρευ­σης των κα­τοι­κιών, κα­τα­στρο­φής του ο­δι­κού δι­κτύ­ου και των κοι­νο­χρή­στων χώ­ρων η ευ­θύ­νη α­νή­κει α­πο­κλει­στι­κά στην Κε­ντρι­κή Εξου­σί­α και ό­χι στην Το­πι­κή Αυ­το­διοί­κη­ση.
  Πα­ράλ­λη­λα βε­βαί­ως ε­πι­διώ­κε­ται και α­πο­τε­λεί διαρ­κές διεκ­δι­κη­τι­κό αί­τημα α­πό την Το­πι­κή Αυ­το­διοί­κη­ση του ν. Κο­ριν­θί­ας η ρι­ζι­κή α­ντι­με­τώ­πι­ση του φαι­νο­μέ­νου, για την ο­ποί­α εί­ναι α­να­γκαί­α μια συ­νο­λι­κή με­λέ­τη για ό­λη την α­κτο­γραμ­μή του Κο­ριν­θια­κού Κόλ­που και η γεν­ναί­α χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό την Κυ­βέρ­νη­ση για α­ντι­δια­βρω­τι­κά έρ­γα.
  Η Δη­μο­τι­κή Αρ­χή της Ευ­ρω­στί­νης, ε­πει­δή α­παι­τεί να δο­θεί άμε­ση λύ­ση και ε­πει­δή με τα ση­με­ρι­νά οι­κο­νο­μι­κά και θε­σμι­κά δε­δο­μέ­να δεν έ­χει το δι­καί­ω­μα άλ­λης πα­ρέμ­βα­σης για την προ­στα­σί­α α­πό την διά­βρω­ση ε­κτός α­πό το να διεκ­δι­κεί α­πό την Κε­ντρι­κή Ε­ξου­σί­α, να ε­νη­με­ρώ­νει και να κι­νητο­ποιεί τους κα­τοί­κους”.
  Στο ί­διο μή­κος κύ­μα­τος ή­σαν και οι το­πο­θε­τή­σεις των υπο­λοί­πων ο­μι­λη­τών, που και αυ­τοί εστιά­στη­καν στην «πο­λι­τι­κή» ε­πί­λυ­σης των προ­βλη­μά­των διάβρω­σης.
  Το κύ­ριο συ­μπέ­ρα­σμα αυ­τής της εκ­δή­λω­σης, ό­τι δηλ. η ε­νερ­γο­ποί­η­ση των το­πικών κοι­νω­νιών μέ­σω των Διοι­κή­σε­ών τους, εί­ναι πρω­ταρ­χι­κής ση­μα­σί­ας ώ­στε να στα­μα­τή­σει η υ­πο­βάθ­μι­ση του χώ­ρου στον ο­ποί­ο ζού­νε.
  Πα­ρά­δειγ­μα προς μί­μη­ση δη­λα­δή… Η Αι­γεί­ρα βρί­σκε­ται δί­πλα στα Μαύ­ρα Λι­θάρια και έ­χει χά­σει πο­λύ­τι­μο χρό­νο.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !