6.6.12

Σιγά.... η Αιγείρα ΚΟΙΜΑΤΑΙ !!!


Εύγε στους Κορίνθιους ! Κόκκινη κάρτα στους Αχαιούς
Το έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη το τελευταίο διάστημα, ότι, στις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος τής διάβρωσης των ακτών, η Κορινθία προηγείται “έτη φωτός” σε σύγκριση με την Αχαΐα.
Απτό παράδειγμα, η άμεση δρομολόγηση λύσης τού προβλήματος το οποίο προέκυψε στο Δερβένι στις 28 Φεβρουαρίου 2012, σε αντίθεση με τον παραλιακό τής Αιγείρας για τον οποίο κανείς δεν “θέλησε” να βρει τη λύση του προβλήματος μέσα στις διατάξεις του άρθρου 8 του v. 2971/2001 και το μόνο που ξέρουμε εμείς οι Αιγειράτες είναι το “ολοχρονίς τον χτίζαμε… χειμώνα γκρεμιζόταν” !

Ιδού, λοιπόν, πώς προχώρησαν στο γειτονικό Δερβένι. Ήδη από τις 15 Μαρτίου εξειδικευμένο γραφείο μελετών, ξεκίνησε γεωτεχνική έρευνα, βυθομετρική αποτύπωση και διενέργεια γεωτρήσεων στον χερσαίο χώρο της πληγείσας περιοχής, ενώ συνεχείς ήταν οι προσπάθειες της Περιφέρειας Πελοποννήσου να δώσει λύση στο έντονο γεωλογικό πρόβλημα που έχει παρουσιασθεί στο Δερβένι.  Για την διενέργεια δύο επί πλέον γεωτρήσεων στον θαλάσσιο χώρο στην περιοχή του Δερβενίου, έπρεπε να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις από διάφορες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες. Έτσι εξασφαλίσθηκε άμεσα η αδειοδότηση από την Υπηρεσία των Εναλίων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, από την Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας , το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Δ/νση Α2). Έπειτα από αυτές τις αδειοδοτήσεις  πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες γεωτρήσεις με πλωτό μέσο στον θαλάσσιο χώρο. Παράλληλα με ενέργειες του Περιφερειάρχη, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων πήγε στο Δερβένι, προκειμένου να εξεταστούν οι πληγείσες οικοδομές, όσον αφορά στην αντοχή τους στην καταπόνηση που υφίστανται. Στόχος της Περιφέρειας  είναι να έχει το συντομότερο τα αποτελέσματα από τις έρευνες για τον τρόπο αποκατάστασης της πληγείσας περιοχής και να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.
25-3-2012: Εδώ και δέκα χρόνια θα μπορούσε να είχε αποκατασταθεί η παραλιακή ζώνη της Αιγείρας
"Μέχρι σήμερα δεν μας έχουν υποβληθεί νέες Μελέτες Περιβάλλοντος για την περιοχή του Διακοφτού και της Αιγείρας»
Άγνοια νόμων ή προκλητική αδιαφορία...
Με αφορμή το έντονο πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών στην περιοχή της Αιγιάλειας αλλά και της Αχαΐας γενικότερα ο Βουλευτής Αχαΐας και πρώην Υφυπουργός Μιχάλης Μπεκίρης, έφερε το θέμα στην βουλή.
έγγραφο 1 - 29/03/12: Με αφορμή το έντονο πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών στην περιοχή της Αιγιάλειας αλλά και της Αχαΐας γενικότερα ο Βουλευτής Αχαΐας και πρώην Υφυπουργός Μιχάλης Μπεκίρης, έφερε το θέμα στην βουλή. Στην απάντηση του, το Αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής αφού    απαρίθμησε τις ενέργειες που έχει λάβει για την πληττόμενη περιοχή της Αχαΐας μας επεσήμανε πως αναμένει νέες Μελέτες Περιβάλλοντος για την περιοχή του Διακοφτού και της Αιγείρας οι οποίες δεν έχουν αποσταλεί ακόμη από τους αρμοδίους φορείς .
Προς απόδειξη των ανωτέρω παραθέτουμε την απάντηση του   αρμοδίου   Υπουργού ΠΕΚΑ η οποία έχει ως εξής: «.Απαντώντας στην Ερώτηση που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κο Μ.Μπεκίρη  σας γνωρίζουμε ότι αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας αποτελεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αποτροπής της διάβρωσης των ακτών, των οποίων η μελέτη και κατασκευή προωθείται με ευθύνη Δημοσίων Φορέων ή ιδιωτών.
Μετά από έλεγχο στο Αρχείο της Υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε ότι για τις. ακτές Κρυονερίου και Πλατάνου έχουν εκδοθεί οι α.π. 130448/6.5.03 και 130510/6.5.03 αντίστοιχα, Αποφάσεις Έγκρισης Περ/κών Όρων για έργα αποτροπής της διάβρωσης.
Όσον αφορά στις ακτές Διακοφτού και Αιγείρας σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωσή σας σχετικά έγγραφα.
Μέχρι σήμερα δεν μας έχουν υποβληθεί νέες Μελέτες Περιβάλλοντος για την περιοχή του Διακοφτού και της Αιγείρας.»

έγγραφο 2 - Στην απάντηση,  το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών  απαρίθμησε τις ενέργειες που έχει λάβει η Κτηματική Υπηρεσία της Αχαΐας καθώς και τον προγραμματισμό της για το επόμενο διάστημα Προς απόδειξη των ανωτέρω παραθέτουμε την απάντηση του   αρμοδίου   Υφυπουργού κ.  Μουρμούρη   η οποία έχει ως εξής:
 «.Απαντώντας στην πιο πάνω σχετική Αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Βασίλη Μπεκίρη αναφορικά με τη διάβρωση των ακτών στην περιοχή της Αιγιάλειας νομού Αχαΐας και για τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2971/2001 «Αν η επιτροπή του άρθρου 3 διαπιστώσει ότι η ακτή διαβρώνεται από τη θάλασσα, επιτρέπεται η κατασκευή, κατά τις διατάξεις περί δημοσίων έργων, των αναγκαίων τεχνικών έργων στον αιγιαλό, την παραλία ή στη θάλασσα για την αποτροπή της διάβρωσης».
Όπως μας ενημέρωσε η Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας, με τα υπ' αριθ. 915/24-2-2012 και 939/1-3-2012 έγγραφά της στις 22-2-2012 συγκλήθηκε η Επιτροπή του ως άνω άρθρου, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία κατόπιν υποδείξεως των θέσεων από το Δήμο Αιγιαλείας στις περιοχές Βαλιμήτικων, Διγελιώτικων, Τεμένης, Ροδιάς - Ελαιώνα, Πλατάνου, Διακοπτού, Νικολέικων και Αιγείρας και διαπίστωσε τη διάβρωση των ακτών στις ανωτέρω θέσεις.
Επιπρόσθετα και σε ότι αφορά την περιοχή του Δ.Δ. Διακοπτού, επειδή, στη συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει γίνει ο καθορισμός των οριογραμμών του αιγιαλού και της παραλίας ο οποίος είναι προαπαιτούμενος για την κατασκευή αντί διαβρωτικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του v. 2971/2001, ο σχετικός φάκελος έχει διαβιβαστεί στο ΓΕΕΘΑ, για την έκδοση της γνωμοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν 3978/2011.
Επί πλέον από την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας οποιασδήποτε μορφής (προσωρινής ή μη) για την εκτέλεση έργων προστασίας των ακτών χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 12 του ν.2971/2001.
Τέλος, αναφορικά με τη σύνταξη μελετών κατασκευής έργων προστασίας των ακτών από τη διάβρωση, αρμόδιο για να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»