12.8.13

Εκτός αποχετευτικού θα μείνει η Αιγείρα ;

Τώρα, το πόσο «κεραυνός εν αιθρία» είναι η πληροφορία που κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα τα τελευταία εικοσιτετράωρα στην Αΐγείρα, δεν είναι σίγουρο…. ‘Όπως, επίσης, δεν είναι σίγουρο το κατά πόσο θα χαλάσει την καλοκαιρινή «ραστώνη» των συντοπιτών εδώ στην Αιγείρα, όταν πληροφορηθούν και «επίσημα» ότι στη μελέτη των τοπικών αποχετευτικών δικτύων δεν θα περιλαμβάνεται στο εξής και το χωριό τους. 
Φυσικά, αν κάποιος είχε διαβάσει με προσοχή τις πρόσφατες δηλώσεις του Περιφερειάρχη κατά την επίσκεψή του στα έργα του Κεντρικού αγωγού καθώς και τις ανακοινώσεις τοπικών φορέων ίσως να ήταν καλύτερα προετοιμασμένος για όσα θα σας μεταφέρουμε παρακάτω…
Αρχικά ας θυμηθούμε δύο αποσπάσματα της, από 18 Ιουλίου, ανακοίνωσης του κ Απόστολου Κατσιφάρα: «…τα «Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας» αλλά και με το υπό ένταξη αποχετευτικό έργο των οικισμών Διγιελιτίκων, Τέμενης, Βαλιμιτίκων, οι επιλέξιμοι αλλά και λοιποί οικισμοί, θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ υποδομές δικτύων αποχέτευσης… Το έργο περιλαμβάνει τη κατασκευή αποχετευτικού δικτύου βαρυτικών και καταθλιπτικών αγωγών μήκους 60 χιλιομέτρων και 13 αντλιοστασίων, ενώ περιλαμβάνει τους οικισμούς Αιγείρας, Κραθίου και Συλίβαινας του Δήμου Ακράτας, Διακοπτού, Τέμενης, Βαλιμίτικων και Διγιελιώτικων του Δήμου Αιγίου, Ροδοδάφνης, Ακόλης, Λόγγου και Σελιανιτίκων του Δήμου Συμπολιτείας και Καμαρών και Νέου Ερινεού.»
Οι δύο «αντιφάσεις»  που υπάρχουν στα παραπάνω αποσπάσματα -το υπό ένταξη έργο Διγιελιτίκων, Τέμενης, Βαλιμιτίκων - και το «φραστικό» λάθος -ότι δεν υπάρχει περιοχή του τέως Δήμου Αιγείρας-, φαίνεται ότι διευκρινίστηκαν με τον καλύτερο (πολιτικό - οικονομικό) τρόπο!
Επειδή, λοιπόν,  τα κονδύλια των 25.611.896,40 ευρώ, ίσως δεν επαρκούσαν και για τους υπό ένταξη οικισμούς, φαίνεται ότι ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να μην προχωρήσουν στη μελέτη εσωτερικού δικτύου στον οικισμό της Αιγείρας (μάλλον και στου Κραθίου) και να διατεθούν τα ανάλογα ποσά σε πιο «επιλέξιμους» οικισμούς του Δήμου Αιγιαλείας.
Προς το παρόν αυτά τα ολίγα…
Εν αναμονή των όποιων διευκρινιστικών ανακοινώσεων των αρμόδιων φορέων και των δύο βαθμίδων τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το, τι θα γίνει με τα λύματα της Αιγείρας όταν ολοκληρωθεί ο κεντρικός αγωγός, η απάντηση είναι απλή: θα μεταφέρονται με βυτία στο 13ο (προς δυσμάς) αντλιοστάσιο…