21.9.16

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, από τον Εμπορικό Ανατ. Αιγιαλείας

«Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016».
 Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΙΡΙΣ, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2016 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος).
·         Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα)
·         Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική
·         Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
·         Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 28 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων)
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαφερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο του Συλλόγου (πρώην παλαιό κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com