ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

29 Σεπ 2016

Νέοι Αντιπεριϕερειάρχες στην Περιϕέρεια Δυτικής Ελλάδας

Με Απόϕαση του Περιϕερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιϕάρα, ορίζονται νέοι Αντιπεριϕερειάρχες και Βοηθοί Περιϕερειάρχη, ως εξής:
• Κώστας Καρπέτας, Αντιπεριϕερειάρχης στον τομέα της Περιϕερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
• Δημήτρης Δριβίλας, Αντιπεριϕερειάρχης στον τομέα Περιϕερειακού Συντονισμού και Διοίκησης
• Παναγιώτης Μπράμος, Αντιπεριϕερειάρχης στον τομέα Οικονομικών
• Νίκος Μπαλαμπάνης, Αντιπεριϕερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος
• Κώστας Μητρόπουλος, Αντιπεριϕερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Παραμένει ο Γιάννης Λύτρας, Αντιπεριϕερειάρχης στον τομέα Υποδομών και Δικτύων.
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ορίζεται Εντεταλμένος Περιϕερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων και Βοηθός Περιϕερειάρχη.
Ο Αντώνης Χαροκόπος ορίζεται Εντεταλμένος Περιϕερειακός Σύμβουλος στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Βοηθός Περιϕερειάρχη.
Ο Γιώργος Τσόγκας ορίζεται Πρόεδρος του Συμβουλίου Οδικής Ασϕάλειας
Παραμένουν Βοηθοί Περιϕερειάρχη και Εντεταλμένοι Περιϕερειακοί Σύμβουλοι στον τομέα τους, οι Χρήστος Μπούνιας (Έρευνας και Καινοτομίας) και Δημήτρης Κωσταριάς (Αθλητισμού, Ολυμπισμού και Εθελοντισμού).
Επίσης, παραμένουν ο Σάκης Μαυρόγιαννης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής και ο Τρύϕωνας Φωτόπουλος, Πρόεδρος της Αναπτυξιακής της Περιϕέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Αναπληρωτές Περιϕερειάρχη ορίζονται, ως εξής, με σειρά αναπλήρωσης:
• Για την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Χριστίνα Σταρακά, Αντιπεριϕερειάρχης της ΠΕ
• Για την ΠΕ Αχαΐας: Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Αντιπεριϕερειάρχης της Π
• Για την ΠΕ Ηλείας: Γιώργος Γεωργιόπουλος, Αντιπεριϕερειάρχης της ΠΕ.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com