29.9.16

Νέοι Αντιπεριϕερειάρχες στην Περιϕέρεια Δυτικής Ελλάδας

Με Απόϕαση του Περιϕερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιϕάρα, ορίζονται νέοι Αντιπεριϕερειάρχες και Βοηθοί Περιϕερειάρχη, ως εξής:
• Κώστας Καρπέτας, Αντιπεριϕερειάρχης στον τομέα της Περιϕερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
• Δημήτρης Δριβίλας, Αντιπεριϕερειάρχης στον τομέα Περιϕερειακού Συντονισμού και Διοίκησης
• Παναγιώτης Μπράμος, Αντιπεριϕερειάρχης στον τομέα Οικονομικών
• Νίκος Μπαλαμπάνης, Αντιπεριϕερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος
• Κώστας Μητρόπουλος, Αντιπεριϕερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Παραμένει ο Γιάννης Λύτρας, Αντιπεριϕερειάρχης στον τομέα Υποδομών και Δικτύων.
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ορίζεται Εντεταλμένος Περιϕερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων και Βοηθός Περιϕερειάρχη.
Ο Αντώνης Χαροκόπος ορίζεται Εντεταλμένος Περιϕερειακός Σύμβουλος στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Βοηθός Περιϕερειάρχη.
Ο Γιώργος Τσόγκας ορίζεται Πρόεδρος του Συμβουλίου Οδικής Ασϕάλειας
Παραμένουν Βοηθοί Περιϕερειάρχη και Εντεταλμένοι Περιϕερειακοί Σύμβουλοι στον τομέα τους, οι Χρήστος Μπούνιας (Έρευνας και Καινοτομίας) και Δημήτρης Κωσταριάς (Αθλητισμού, Ολυμπισμού και Εθελοντισμού).
Επίσης, παραμένουν ο Σάκης Μαυρόγιαννης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής και ο Τρύϕωνας Φωτόπουλος, Πρόεδρος της Αναπτυξιακής της Περιϕέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Αναπληρωτές Περιϕερειάρχη ορίζονται, ως εξής, με σειρά αναπλήρωσης:
• Για την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Χριστίνα Σταρακά, Αντιπεριϕερειάρχης της ΠΕ
• Για την ΠΕ Αχαΐας: Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Αντιπεριϕερειάρχης της Π
• Για την ΠΕ Ηλείας: Γιώργος Γεωργιόπουλος, Αντιπεριϕερειάρχης της ΠΕ.