ΝΕΟ

15 Ιαν 2013

Συγκριτικά στοιχεία απογραφής Ενότητας Αιγείρας 2011-2001

2001 - Μόνιμος πληθυσμός
2011
μείωση 481 κάτοικοι επί του μονίμου*
2001 νομιμος
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
2.626
4512**
Κοινότητα Αιγείρας
1.462
1.673
Κοινότητα Αιγών
338
614
Αιγαί
70
116
Αλμυρός
23
70
Λαμπινός
245
428
Κοινότητα Αμπελοκήπων
289
568
Αμπελόκηποι
228
433
Παλιοκάτωνα
28
70
Πιμπαίϊκα
33
65
Kοινότητα Βελάς
23
119
Κοινότητα Εξοχής
34
92
Κοιν. Μοναστηρίου
119
286
Κοινότητα Οάσεως
32
133
Κοινότητα Περιθωρίου
91
164
Κοινότητα Σελιάνας
52
305
Κοινότητα Σινεβρού
38
97
Κοιν. Χρυσανθίου
148
461
Κασάνεβα
5
45
Χρυσάνθιον
143
416
Τα στοιχεία του 2011 αφορούν τον μόνιμο* πληθυσμό, ενώ τα στοιχεία του 2001 αφορούσαν τον νόμιμο** πληθυσμό. Ο νόμιμος πληθυσμός τής Δημοτικής Ενότητας το 2011 είναι 2724 κάτοικοι
ΣΗΜ. συντάκτη:Οι πολύ μεγάλες αριθμητικές αποκλίσεις μεταξύ των απογραφικών στοιχείων του 2001 και 2011, δεν οφείλονται σε δημογραφική συρρίκνωση των χωριών και οικισμών τής Δημοτικής Ενότητας... Δεν έγινε καμία θεαματική μαζική μετανάστευση την τελευταία δεκαετία... Απλά, άλλαξε η Ελληνική Στατιστική "Φιλοσοφία"! Σε αντίθεση, δηλ., με τις προηγούμενες απογραφές, αυτή του 2011 εστίασε στην καταγραφή του «μόνιμου» πληθυσμού της Ελλάδας, όχι του «πραγματικού». Καταχώρισε δηλαδή τους απογραφομένους στον πίνακα της περιοχής όπου δήλωσαν ότι ζουν μόνιμα το τελευταίο δωδεκάμηνο, όχι στο σημείο που βρίσκονταν την ημέρα της απογραφής 
Ως μόνιμος*πληθυσμός ορίζεται το συνολικό των πολιτών που δήλωσε ως μόνιμη κατοικία του κατά την απογραφή του τον συγκεκριμένο τόπο, ανεξάρτητα από το πού βρέθηκε και απογράφηκε στην Ελλάδα. Παράδειγμα (και διαφορά από τον πραγματικό πληθυσμό): Κάποιος την ώρα της απογραφής ήταν στην Αιγείρα. Όμως εκεί βρέθηκε τυχαία, ή ήταν περαστικός και διαμένει μόνιμα στον Πειραιά. Αυτό το δηλώνει. Έτσι, καταγράφεται στον πραγματικό πληθυσμό Αιγείρας (αφού απογράφηκε εκεί) και ταυτόχρονα στο μόνιμο πληθυσμό Πειραιά (αφού μόνιμα διαμένει στον Πειραιά).
Ως νόμιμος** πληθυσμός θεωρείται ο αριθμός των δημοτών κάθε δήμου της χώρας με την υπηκοότητα της χώρας και διαμένουν μόνιμα στην χώρα. Το μέγεθος αυτό είναι απαραίτητο για να οριστεί ο αριθμός των βουλευτών που εκλέγει κάθε εκλογική περιφέρεια.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !