ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • 15 Ιαν 2013

  Συγκριτικά στοιχεία απογραφής Ενότητας Αιγείρας 2011-2001

  2001 - Μόνιμος πληθυσμός
  2011
  μείωση 481 κάτοικοι επί του μονίμου*
  2001 νομιμος
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
  2.626
  4512**
  Κοινότητα Αιγείρας
  1.462
  1.673
  Κοινότητα Αιγών
  338
  614
  Αιγαί
  70
  116
  Αλμυρός
  23
  70
  Λαμπινός
  245
  428
  Κοινότητα Αμπελοκήπων
  289
  568
  Αμπελόκηποι
  228
  433
  Παλιοκάτωνα
  28
  70
  Πιμπαίϊκα
  33
  65
  Kοινότητα Βελάς
  23
  119
  Κοινότητα Εξοχής
  34
  92
  Κοιν. Μοναστηρίου
  119
  286
  Κοινότητα Οάσεως
  32
  133
  Κοινότητα Περιθωρίου
  91
  164
  Κοινότητα Σελιάνας
  52
  305
  Κοινότητα Σινεβρού
  38
  97
  Κοιν. Χρυσανθίου
  148
  461
  Κασάνεβα
  5
  45
  Χρυσάνθιον
  143
  416
  Τα στοιχεία του 2011 αφορούν τον μόνιμο* πληθυσμό, ενώ τα στοιχεία του 2001 αφορούσαν τον νόμιμο** πληθυσμό. Ο νόμιμος πληθυσμός τής Δημοτικής Ενότητας το 2011 είναι 2724 κάτοικοι
  ΣΗΜ. συντάκτη:Οι πολύ μεγάλες αριθμητικές αποκλίσεις μεταξύ των απογραφικών στοιχείων του 2001 και 2011, δεν οφείλονται σε δημογραφική συρρίκνωση των χωριών και οικισμών τής Δημοτικής Ενότητας... Δεν έγινε καμία θεαματική μαζική μετανάστευση την τελευταία δεκαετία... Απλά, άλλαξε η Ελληνική Στατιστική "Φιλοσοφία"! Σε αντίθεση, δηλ., με τις προηγούμενες απογραφές, αυτή του 2011 εστίασε στην καταγραφή του «μόνιμου» πληθυσμού της Ελλάδας, όχι του «πραγματικού». Καταχώρισε δηλαδή τους απογραφομένους στον πίνακα της περιοχής όπου δήλωσαν ότι ζουν μόνιμα το τελευταίο δωδεκάμηνο, όχι στο σημείο που βρίσκονταν την ημέρα της απογραφής 
  Ως μόνιμος*πληθυσμός ορίζεται το συνολικό των πολιτών που δήλωσε ως μόνιμη κατοικία του κατά την απογραφή του τον συγκεκριμένο τόπο, ανεξάρτητα από το πού βρέθηκε και απογράφηκε στην Ελλάδα. Παράδειγμα (και διαφορά από τον πραγματικό πληθυσμό): Κάποιος την ώρα της απογραφής ήταν στην Αιγείρα. Όμως εκεί βρέθηκε τυχαία, ή ήταν περαστικός και διαμένει μόνιμα στον Πειραιά. Αυτό το δηλώνει. Έτσι, καταγράφεται στον πραγματικό πληθυσμό Αιγείρας (αφού απογράφηκε εκεί) και ταυτόχρονα στο μόνιμο πληθυσμό Πειραιά (αφού μόνιμα διαμένει στον Πειραιά).
  Ως νόμιμος** πληθυσμός θεωρείται ο αριθμός των δημοτών κάθε δήμου της χώρας με την υπηκοότητα της χώρας και διαμένουν μόνιμα στην χώρα. Το μέγεθος αυτό είναι απαραίτητο για να οριστεί ο αριθμός των βουλευτών που εκλέγει κάθε εκλογική περιφέρεια.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !