ΝΕΟ

22 Ιαν 2013

Νέο Δ.Σ. στον Σύνδεσμο τού Κορινθιακού κόλπου

Εκλογή Προεδρείου Δ. Σ. και Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ.  για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 – 31/8/2014
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ / Παλαιό Νοσοκομείο) οδός Ν. Πλαστήρα 19 και Κανελλοπούλου, η πρώτη συνεδρίαση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το νέο έτος, με μοναδικό θέμα την εκλογή Προέδρου,
Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 – 31/8/2014.
Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρότειναν ομόφωνα την επανεκλογή του Προέδρου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. κ. Αλέξανδρου Πνευματικού, Δημάρχου Κορινθίων για την νέα θητεία.
Σύμφωνα λοιπόν με την ψηφοφορία, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Πρόεδρος:  Αλέξανδρος Πνευματικός (Δήμαρχος Κορινθίων)
Αντιπρόεδρος:  Χαλβατζής Σταμάτης (Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων)
Τακτικά Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:
1) Βανταράκης Απόστολος (Δημοτικός Σύμβουλος Πατρέων)
2) Παπαγεωργίου Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος Αιγιαλείας)
3) Πάστρας Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας)
4) Πούλου Γιώτα (Δημοτική Σύμβουλος Λεβαδέων)
Αναπληρωματικά Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:
1) Κουρή – Βασιλοπούλου Ήρα (Δημοτική Σύμβουλος Πατρέων)
2) Χουσελάς Ευάγγελος ((Δημοτικός Σύμβουλος Σικυωνίων)
Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»

Ανατολική Αιγείρα... Drone !