ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

15 Ιαν 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ Απογραφή 2011

Απογραφή 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
4.747
Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας
66
Αγία Βαρβάρα,η
44
Βουνάκιον,το
22
Τοπική Κοινότητα Ακράτας
1.429
Ακράτα,η
1.393
Παλαιοσταφίδα,η
2
Πύργος,ο
11
Φούρνοι,οι
23
Τοπική Κοινότητα Αμπέλου
213
Άμπελος,η
213
Τοπική Κοινότητα Βαλιμής
31
Βαλιμή,η
31
Τοπική Κοινότητα Βουτσίμου
51
Βούτσιμος,ο
51
Τοπική Κοινότητα Ζαρούχλης
94
Ζαρούχλα,η
94
Τοπική Κοινότητα Καλαμιά
278
Καλαμιάς,ο
214
Κάτω Ποταμιά,η
12
Ποταμίτικος Γιαλός,ο
52
Τοπική Κοινότητα Κραθίου
615
Γκουμαίικα,τα
133
Κράθιον,το
482
Τοπική Κοινότητα Μεσορρουγίου
62
Άνω Μεσορρούγι,το
12
Μεσορρούγιον,το
23
Σόλος,ο
27
Τοπική Κοινότητα Παραλίας Πλατάνου
268
Παραλία Πλατάνου,η
268
Τοπική Κοινότητα Περιστέρας
86
Αγρίδιον,το
3
Περιστέρα,η
76
Χαλκιάνικα,τα
7
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου
259
Άνω Ποταμιά,η
7
Κορινθιακό Μπαλκόνι,το
12
Πλάτανος,ο
231
Τσιβλός,ο
9
Τοπική Κοινότητα Ποροβίτσης
130
Παραλία Ποροβίτσης,η
122
Ποροβίτσα,η
8
Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιώτικων
1.165
Συλιβαινιώτικα,τα
1.165

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com