ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • 15 Ιαν 2013

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ Απογραφή 2011

  Απογραφή 2011

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
  4.747
  Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας
  66
  Αγία Βαρβάρα,η
  44
  Βουνάκιον,το
  22
  Τοπική Κοινότητα Ακράτας
  1.429
  Ακράτα,η
  1.393
  Παλαιοσταφίδα,η
  2
  Πύργος,ο
  11
  Φούρνοι,οι
  23
  Τοπική Κοινότητα Αμπέλου
  213
  Άμπελος,η
  213
  Τοπική Κοινότητα Βαλιμής
  31
  Βαλιμή,η
  31
  Τοπική Κοινότητα Βουτσίμου
  51
  Βούτσιμος,ο
  51
  Τοπική Κοινότητα Ζαρούχλης
  94
  Ζαρούχλα,η
  94
  Τοπική Κοινότητα Καλαμιά
  278
  Καλαμιάς,ο
  214
  Κάτω Ποταμιά,η
  12
  Ποταμίτικος Γιαλός,ο
  52
  Τοπική Κοινότητα Κραθίου
  615
  Γκουμαίικα,τα
  133
  Κράθιον,το
  482
  Τοπική Κοινότητα Μεσορρουγίου
  62
  Άνω Μεσορρούγι,το
  12
  Μεσορρούγιον,το
  23
  Σόλος,ο
  27
  Τοπική Κοινότητα Παραλίας Πλατάνου
  268
  Παραλία Πλατάνου,η
  268
  Τοπική Κοινότητα Περιστέρας
  86
  Αγρίδιον,το
  3
  Περιστέρα,η
  76
  Χαλκιάνικα,τα
  7
  Τοπική Κοινότητα Πλατάνου
  259
  Άνω Ποταμιά,η
  7
  Κορινθιακό Μπαλκόνι,το
  12
  Πλάτανος,ο
  231
  Τσιβλός,ο
  9
  Τοπική Κοινότητα Ποροβίτσης
  130
  Παραλία Ποροβίτσης,η
  122
  Ποροβίτσα,η
  8
  Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιώτικων
  1.165
  Συλιβαινιώτικα,τα
  1.165

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !