ΝΕΟ

H "πυλη" ενημερωσησ της Ανατολικης Αιγιαλειας

aigeira.gr- aigeira.com -aigeira@aigeira.com

15 Ιαν 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ Απογραφή 2011

Απογραφή 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
4.747
Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας
66
Αγία Βαρβάρα,η
44
Βουνάκιον,το
22
Τοπική Κοινότητα Ακράτας
1.429
Ακράτα,η
1.393
Παλαιοσταφίδα,η
2
Πύργος,ο
11
Φούρνοι,οι
23
Τοπική Κοινότητα Αμπέλου
213
Άμπελος,η
213
Τοπική Κοινότητα Βαλιμής
31
Βαλιμή,η
31
Τοπική Κοινότητα Βουτσίμου
51
Βούτσιμος,ο
51
Τοπική Κοινότητα Ζαρούχλης
94
Ζαρούχλα,η
94
Τοπική Κοινότητα Καλαμιά
278
Καλαμιάς,ο
214
Κάτω Ποταμιά,η
12
Ποταμίτικος Γιαλός,ο
52
Τοπική Κοινότητα Κραθίου
615
Γκουμαίικα,τα
133
Κράθιον,το
482
Τοπική Κοινότητα Μεσορρουγίου
62
Άνω Μεσορρούγι,το
12
Μεσορρούγιον,το
23
Σόλος,ο
27
Τοπική Κοινότητα Παραλίας Πλατάνου
268
Παραλία Πλατάνου,η
268
Τοπική Κοινότητα Περιστέρας
86
Αγρίδιον,το
3
Περιστέρα,η
76
Χαλκιάνικα,τα
7
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου
259
Άνω Ποταμιά,η
7
Κορινθιακό Μπαλκόνι,το
12
Πλάτανος,ο
231
Τσιβλός,ο
9
Τοπική Κοινότητα Ποροβίτσης
130
Παραλία Ποροβίτσης,η
122
Ποροβίτσα,η
8
Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιώτικων
1.165
Συλιβαινιώτικα,τα
1.165

Ανατολική Αιγείρα... Drone !