ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • 13 Ιαν 2013

  Οι Αντιδήμαρχοι Δήμου Αιγιαλείας για το 2013


  Ο Βασίλης Ανδρουτσόπουλος Αιγείρας - Ακράτας
  Με απόφαση του Δημάρχου Αιγιάλειας κ. Στάθη Θεοδωρακόπουλου ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι για το έτος 2013 ως ακολούθως:
  Μπιρμπανάγου Μαρία:
  Οικονομικών,
  Πληροφορικής και
  Αξιοποίησης 

  Δημοτικής Περιουσίας
  Αίγιο, 13 Ιανουαρίου 2013
  Καμπέρης Δημήτριος:
  Καθαριότητας, Πρασίνου,
  Αθλητισμού και
  Δυτικής Αιγιάλειας  Σταυρόπουλος Αθανάσιος:
  Υγείας, Πρόνοιας και
  Κοινωνικής Προστασίας
  Παναγιωτακόπουλος Δημήτρης:
  Ποιότητας Ζωής,
  Δημοτικής Αστυνομίας και
  Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού

  Φιλιππόπουλος Βασίλης:
  Πολιτικής Προστασίας,
  Αγροτικής Πολιτικής, Αλιείας,
  Κτηνοτροφίας και
  Τοπικών Κοινοτήτων
  Δημοτικής Ενότητας Αιγίου
  Ανδρουτσόπουλος Βασίλης:
  Δημοτικών Ενοτήτων 

  Αιγείρας – Ακράτας
  Παλαιολόγου Αντώνης:
  Πολεοδομίας,
  Περιβάλλοντος
  και Τεχνικών Έργων


  Ο κ. Καμπέρης Δημήτριος θα αναπληρώνει το Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του και σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος και αυτού ο κ. Παλαιολόγου Αντώνιος
  Η κ. Μπιρμπανάγου Μαρία αναλαμβάνει Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και ο κ. Παναγιωτακόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Οι κ.κ. Παλαιολόγου Αντώνιος και Σταυρόπουλος Αθανάσιος θα ασκούν τα καθήκοντά τους αμισθί.
  Οι κ.κ. Μαυρουδής Λεωνίδας και Ψυχράμη Βασιλική αναλαμβάνουν καθήκοντα Βοηθού Δημάρχου.
  Ο Δήμαρχος σε σύσκεψη με τους νέους Αντιδημάρχους, τους ευχαρίστησε για την αποδοχή των νέων καθηκόντων τους και ιδιαίτερα τον κ. Καμπέρη που αναλαμβάνει διπλό ρόλο. Τους προέτρεψε να έχουν αρμονική συνεργασία και αλληλοβοήθεια μεταξύ τους για το καλό του Δήμου και των δημοτών και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο τους.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !