ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

7 Ιουν 2014

Ποιοι καταλαμβάνουν τις 33 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακήρυξη (6-6-14) από το Πρωτοδικείο Αιγίου των ονομάτων, το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, θα έχει την εξής σύνθεση
Πλειοψηφία
"Ενωτική Αιγιάλεια" 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Θανάσης Παναγόπουλος. 
 Από τη Δημοτική Ενότητα Αιγίου: Βασιλική Ψυχράμη, Δημήτρης Μπούνιας, Μαρία Τσουκαλά, Δημήτρης Φιλιππάτος, Διαμάντω Βασιλακοπούλου-Καρτσωνάκη, Βασίλης Χριστόπουλος, Θανάσης Μεντζελόπουλος, Μαρία Παπαχριστοπούλου, Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, Στρατής Βαρδάκης
Από τη Δημοτική Ενότητα Αιγείρας: Φάνης Σταυρόπουλος
Από τη Δημοτική Ενότητα Ακράτας: Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, Γιώργος Γιοβάς.
Από τη Δημοτική Ενότητα Ερινεού: (Γιώργος Ντίνος
Από τη Δημοτική Ενότητα Διακοπτού: Παναγιώτης Μαρινόπουλος, Γιώργος Μεντζελόπουλος, Βασίλης Χριστόπουλος
Από τη Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας: Μιχάλης Κυριακόπουλος, Δημήτρης Καλαμίδας, Νίκος Θανασούλιας
Μείζων Αντιπολίτευση
"Δημοτική Συσπείρωση Αιγιάλειας":  
Ο επικεφαλής του συνδυασμού Στάθης Θεοδωρακόπουλος και:
Από τη Δημοτική Ενότητα Αιγίου: Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, Φάνης Σπηλιόπουλος, Βασίλης Φιλιππόπουλος, Χρήστος Γούτος.
Από τη Δημοτική Ενότητα Αιγείρας: Βασίλης Τομαράς.
Από τη Δημοτική Ενότητα Ακράτας: Βασίλης Ανδρουτσόπουλος.
Από τη Δημοτική Ενότητα Διακοπτού: Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος
Από τη Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας: Μιχάλης Κωνσταντίνου.
Ελάσσων Αντιπολίτευση
"ΔΡΑΣΥ Αιγιαλέων": 
Ο επικεφαλής του συνδυασμού Κώστας Παπακωνσταντίνου, 
Από τη Δημοτική Ενότητα Ερινεού, Δημήτρης Μπούρδος.
«Αιγιαλέων Πόλις-Νέα Πορεία»: 
Ο επικεφαλής του συνδυασμού Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος.
«Λαϊκή Συσπείρωση Αιγιάλειας»: 
Ο επικεφαλής του συνδυασμού Χρήστος Λαϊνάς.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com