7.6.14

Ποιοι καταλαμβάνουν τις 33 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακήρυξη (6-6-14) από το Πρωτοδικείο Αιγίου των ονομάτων, το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, θα έχει την εξής σύνθεση
Πλειοψηφία
"Ενωτική Αιγιάλεια" 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Θανάσης Παναγόπουλος. 
 Από τη Δημοτική Ενότητα Αιγίου: Βασιλική Ψυχράμη, Δημήτρης Μπούνιας, Μαρία Τσουκαλά, Δημήτρης Φιλιππάτος, Διαμάντω Βασιλακοπούλου-Καρτσωνάκη, Βασίλης Χριστόπουλος, Θανάσης Μεντζελόπουλος, Μαρία Παπαχριστοπούλου, Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, Στρατής Βαρδάκης
Από τη Δημοτική Ενότητα Αιγείρας: Φάνης Σταυρόπουλος
Από τη Δημοτική Ενότητα Ακράτας: Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, Γιώργος Γιοβάς.
Από τη Δημοτική Ενότητα Ερινεού: (Γιώργος Ντίνος
Από τη Δημοτική Ενότητα Διακοπτού: Παναγιώτης Μαρινόπουλος, Γιώργος Μεντζελόπουλος, Βασίλης Χριστόπουλος
Από τη Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας: Μιχάλης Κυριακόπουλος, Δημήτρης Καλαμίδας, Νίκος Θανασούλιας
Μείζων Αντιπολίτευση
"Δημοτική Συσπείρωση Αιγιάλειας":  
Ο επικεφαλής του συνδυασμού Στάθης Θεοδωρακόπουλος και:
Από τη Δημοτική Ενότητα Αιγίου: Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, Φάνης Σπηλιόπουλος, Βασίλης Φιλιππόπουλος, Χρήστος Γούτος.
Από τη Δημοτική Ενότητα Αιγείρας: Βασίλης Τομαράς.
Από τη Δημοτική Ενότητα Ακράτας: Βασίλης Ανδρουτσόπουλος.
Από τη Δημοτική Ενότητα Διακοπτού: Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος
Από τη Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας: Μιχάλης Κωνσταντίνου.
Ελάσσων Αντιπολίτευση
"ΔΡΑΣΥ Αιγιαλέων": 
Ο επικεφαλής του συνδυασμού Κώστας Παπακωνσταντίνου, 
Από τη Δημοτική Ενότητα Ερινεού, Δημήτρης Μπούρδος.
«Αιγιαλέων Πόλις-Νέα Πορεία»: 
Ο επικεφαλής του συνδυασμού Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος.
«Λαϊκή Συσπείρωση Αιγιάλειας»: 
Ο επικεφαλής του συνδυασμού Χρήστος Λαϊνάς.