ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Δρομολόγιο Κινητής Αστυνομικής Μονάδας

Την Παρασκευή 25-8-2017 και κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00, ακολουθώντας το δρομολόγιο, Άνω Πλάτανος – Καλαμιά – Πύργος – Βαλιμή – Άγια Βαρβάρα - Ζαρούχλα – Περιστέρα - Μεσορρούγι.

8 Ιουν 2014

4-6-2014 - Έργα Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου - Πατρών {Αιγείρα)


Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή ημιστεγάστρου, από όπου θα διέλθει ο κλάδος ανόδου (προς Κόρινθο)