ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • 8 Ιουν 2014

  4-6-2014 - Έργα Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου - Πατρών {Αιγείρα)


  Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή ημιστεγάστρου, από όπου θα διέλθει ο κλάδος ανόδου (προς Κόρινθο)

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !